วิทยาลัยเชียงราย

ข่าว & กิจกรรม

เกี่ยวกับวิทยาลัย ข่าว & กิจกรรม

คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาลัยเชียงราย ขอแสดงความยินดี กับ อาจารย์ศตวรรษ เมืองชื่น และคณะ สังกัดสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ตีพิมพ์ผลงานวิจัยเผยแพร่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาลัยเชียงราย ขอแสดงความยินดี กับ อาจารย์ศตวรรษ เ... คณะวิศวกรรมศาสตร์ • 2 เมษายน 2567 รายละเอียดการยืนกู้ กยศ ปีการศึกษา 2567 รายละเอียดการยืนกู้ กยศ ปีการศึกษา 2567 วิทยาลัยเชียงราย • 1 เมษายน 2567 ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการสอบคัดเลือก ระบบสอบตรง คณะพยาบาลศาสตร์ รอบที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๗ ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการสอบคัดเลือก ระบบสอบตรง คณะพยาบาลศาสตร์ ... วิทยาลัยเชียงราย • 30 มีนาคม 2567 รับสมัครงานหลายตำแหน่ง รับสมัครงานหลายตำแหน่ง วิทยาลัยเชียงราย • 2 กุทภาพันธ์ 2567 ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อคณะพยาบาลศาสตร์ รอบที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อ... วิทยาลัยเชียงราย • 27 มกราคม 2567 คณะพยาบาลศาสตร์จัดพิธีมอบหมวกและเข็มชั้นปี พยาบาลชั้นปีที่ 2/2566 คณะพยาบาลศาสตร์จัดพิธีมอบหมวกและเข็มชั้นปี พยาบาลชั้นปีที่ 2/2566 คณะพยาบาลศาสตร์ • 26 มกราคม 2567 รับสมัครงานตำแหน่งอาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า รับสมัครงานตำแหน่งอาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า วิทยาลัยเชียงราย • 23 มกราคม 2567 รายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกรับทุนการศึกษาภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยเชียงรายและบริษัท ซี พี ออลล์ จำกัด มหาชน รายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกรับทุนการศึกษาภายใต้โครงการความร่วมมื... วิทยาลัยเชียงราย • 22 มกราคม 2567 คณะพยาบาลศาสตร์ เรียนเชิญเข้าร่วมพิธีมอบหมวกและเข็มชั้นปีที่ 2 คณะพยาบาลศาสตร์ เรียนเชิญเข้าร่วมพิธีมอบหมวกและเข็มชั้นปีที่ 2 คณะพยาบาลศาสตร์ • 17 มกราคม 2567 วิทยาลัยเชียงรายรับสมัครงาน หลายตำแหน่ง วิทยาลัยเชียงรายรับสมัครงาน หลายตำแหน่ง วิทยาลัยเชียงราย • 8 มกราคม 2567 รับสมัครบุคคล ตำแหน่งอาจารย์คณะสาธารณสุขศาสตร์ รับสมัครบุคคล ตำแหน่งอาจารย์คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ • 11 ธันวาคม 2566 ข่าวกิจกรรม หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล ข่าวกิจกรรม หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ • 7 ธันวาคม 2566 วิทยาลัยเชียงราย เข้าร่วมงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566 วิทยาลัยเชียงราย เข้าร่วมงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566 วิทยาลัยเชียงราย • 28 พฤศจิกายน 2566 ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการสอบคัดเลือก ระบบสอบตรง คณะพยาบาลศาสตร์ รอบที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗ ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการสอบคัดเลือก ระบบสอบตรง คณะพยาบาลศาสตร์ ... วิทยาลัยเชียงราย • 25 พฤศจิกายน 2566 คณะพยาบาลศาสตร์ วางพานพุ่มถวายสักการะ คณะพยาบาลศาสตร์ วางพานพุ่มถวายสักการะ "เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ" คณะพยาบาลศาสตร์ • 20 ตุลาคม 2566 วิทยาลัยเชียงราย ขอแสดงความยินดี วิทยาลัยเชียงราย ขอแสดงความยินดี วิทยาลัยเชียงราย • 29 กันยายน 2566 วิทยาลัยเชียงราย จัดการประกวดสร้างเสริมภูมิคุ้มกันในพื้นที่สื่อสังคมออนไลน์ วิทยาลัยเชียงราย จัดการประกวดสร้างเสริมภูมิคุ้มกันในพื้นที่สื่อสังคมออ... วิทยาลัยเชียงราย • 18 กันยายน 2566 วิทยาลัยเชียงราย คณะพยาบาลศาสตร์จัดพิธีรับใบประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2565 วิทยาลัยเชียงราย คณะพยาบาลศาสตร์จัดพิธีรับใบประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้ช่... วิทยาลัยเชียงราย • 25 สิงหาคม 2566 วิทยาลัยเชียงราย จัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2566 วิทยาลัยเชียงราย จัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2566 วิทยาลัยเชียงราย • 25 สิงหาคม 2566 วิทยาลัยเชียงราย จัดพิธีลงนามถวายพระพรพระพันปีหลวง วิทยาลัยเชียงราย จัดพิธีลงนามถวายพระพรพระพันปีหลวง วิทยาลัยเชียงราย • 11 สิงหาคม 2566 วิทยาลัยเชียงราย คณะแพทย์ตะวันออกจัดพิธีมอบเสื้อกาวน์ ประจำปีการศึกษา 2566 วิทยาลัยเชียงราย คณะแพทย์ตะวันออกจัดพิธีมอบเสื้อกาวน์ ประจำปีการศึกษา ... คณะแพทย์ตะวันออก • 4 สิงหาคม 2566 วิทยาลัยเชียงราย ร่วมสืบสานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา วิทยาลัยเชียงราย ร่วมสืบสานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา วิทยาลัยเชียงราย • 31 กรกฎาคม 2566 วิทยาลัยเชียงราย จัดพิธีลงนามถวายพระพรในหลวง วิทยาลัยเชียงราย จัดพิธีลงนามถวายพระพรในหลวง วิทยาลัยเชียงราย • 27 กรกฎาคม 2566 ปฐมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๖  โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปฐมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๖ โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง คณะพยาบาลศาสตร์ • 17 กรกฎาคม 2566 ขอแสดงความยินดี แด่คณาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเชียงราย ขอแสดงความยินดี แด่คณาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเชียงราย คณะพยาบาลศาสตร์ • 8 มิถุนายน 2566 รายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกรับทุนการศึกษาภายใต้โครงการความร่วมมือ ระหว่างวิทยาลัยเชียงรายและบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด มหาชน เพื่อเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสมัยใหม่ รายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกรับทุนการศึกษาภายใต้โครงการความร่วมมื... คณะบริหารธุรกิจ • 11 เมษายน 2566 เปิดรับสมัคร ป.บัณฑิต 2566 เปิดรับสมัคร ป.บัณฑิต 2566 บัณฑิตวิทยาลัย • 28 มีนาคม 2566 เรื่องการปฐมพยาบาลและการช่วยฟื้นคืนชีพ ซึ่งจัดทำโครงการถวายความรู้ แด่พระภิกษุสงฆ์และสามเณรกลุ่มเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เรื่องการปฐมพยาบาลและการช่วยฟื้นคืนชีพ ซึ่งจัดทำโครงการถวายความรู้ แด่... คณะพยาบาลศาสตร์ • 16 มีนาคม 2566 คณะสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาลัยเชียงราย จัดพิธีมอบเข็มวิทยฐานะแก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 และพิธีมอบเสื้อกาวน์นักศึกษาปี 2 ประจำปีการศึกษา 2565 คณะสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาลัยเชียงราย จัดพิธีมอบเข็มวิทยฐานะแก่นักศึกษาช... คณะสาธารณสุขศาสตร์ • 16 มีนาคม 2566 โครงการค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีน โครงการค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีน คณะแพทย์ตะวันออก • 16 มีนาคม 2566 คุรุสภาชี้แจง การอบรมหลักสูตรมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูฯ 7 โมดูล คุรุสภาชี้แจง การอบรมหลักสูตรมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูฯ 7 โมดูล บัณฑิตวิทยาลัย • 24 กุทภาพันธ์ 2566 คณาจารย์กลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเชียงราย เยี่ยมชมหน่วยบำบัดทดแทนไต ณ โรงพยาบาลพาน และโรงพยาบาลแม่จัน คณาจารย์กลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลั... คณะพยาบาลศาสตร์ • 12 มกราคม 2566 วันพยาบาลแห่งชาติ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ วันพยาบาลแห่งชาติ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ คณะพยาบาลศาสตร์ • 25 ตุลาคม 2565 วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๕  วิทยาลัยเชียงราย จัดกิจกรรมไหว้ครูและมอบรางวัลดีเด่น วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๕ วิทยาลัยเชียงราย จัดกิจกรรมไหว้ครูและมอบรางวัลด... วิทยาลัยเชียงราย • 19 กันยายน 2565 เชิญชมอินโฟกราฟฟิก การสร้างสุข 5 มิติตามแนวคิดวิถีพุทธ ภายใต้โครงการพัฒนาสื่อสร้างสรรค์ในการส่งเสริมสุขภาวะองค์รวมของผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียงด้วยการสร้างสุข 5 มิติตามแนวคิดวิถีพุทธ เชิญชมอินโฟกราฟฟิก การสร้างสุข 5 มิติตามแนวคิดวิถีพุทธ ภายใต้โครงการพั... คณะพยาบาลศาสตร์ • 26 สิงหาคม 2565 ด่วน! รับสมัครตำแหน่งพนักงานประจำร้านกาแฟ    จำนวน 1 อัตรา ด่วน! รับสมัครตำแหน่งพนักงานประจำร้านกาแฟ จำนวน 1 อัตรา วิทยาลัยเชียงราย • 25 กรกฎาคม 2565 รับสมัครบุคคล ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานบุคคล 1 อัตรา รับสมัครบุคคล ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานบุคคล 1 อัตรา วิทยาลัยเชียงราย • 30 พ.ค. 2565 รับสมัครอาจารย์ประจำคณะแพทย์ตะวันออก รับสมัครอาจารย์ประจำคณะแพทย์ตะวันออก คณะแพทย์ตะวันออก • 27 พ.ค. 2565 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติเพื่อส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะการวิจัยทางการพยาบาล ประจำปี 2565 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติเพื่อส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะการวิจัยทางการพยาบาล... คณะพยาบาลศาสตร์ • 11 พ.ค. 2565 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติเพื่อส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะการวิจัยทางการพยาบาล ประจำปี 2565 วันที่ 8 เมษายน 2565 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติเพื่อส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะการวิจัยทางการพยาบาล... คณะพยาบาลศาสตร์ • 8 เมษายน 2565 คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาลัยเชียงราย เปิดสอนสำหรับคนทำงาน หลักสูตร 3 ปี เรียนวันอาทิตย์วันเดียว ปีการศึกษา 2565 คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาลัยเชียงราย เปิดสอนสำหรับคนทำงาน หลักสูตร 3 ปี ... คณะวิศวกรรมศาสตร์ • 22 กุทภาพันธ์ 2565 เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565 เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565 คณะวิศวกรรมศาสตร์ • 22 กุทภาพันธ์ 2565 ประกาศวิทยาลัยเชียงราย    รายชื่อนักศึกษาที่ยืนยันสิทธิ์ ระบบสอบตรง   ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ประกาศวิทยาลัยเชียงราย รายชื่อนักศึกษาที่ยืนยันสิทธิ์ ระบบสอบตรง ... วิทยาลัยเชียงราย • 8 กุทภาพันธ์ 2565 รับสมัครบุคคลเข้าร่วมทำงาน หลายตำแหน่ง รับสมัครบุคคลเข้าร่วมทำงาน หลายตำแหน่ง วิทยาลัยเชียงราย • 20 มกราคม 2565 วันพยาบาลแห่งชาติ วันพยาบาลแห่งชาติ คณะพยาบาลศาสตร์ • 21 ตุลาคม 2564 โครงการฝึกอบรม เรื่อง การพัฒนาศักยภาพด้านการสอนสำหรับพยาบาลพี่เลี้ยง โครงการฝึกอบรม เรื่อง การพัฒนาศักยภาพด้านการสอนสำหรับพยาบาลพี่เลี้ยง คณะพยาบาลศาสตร์ • 7 ตุลาคม 2564 พิธีมอบเกียรติบัตร ให้กับบุคคลต้นแบบ ในโครงการวิทยาลัยคนดี มีคุณธรรม วิทยาลัยเชียงราย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓-๒๕๖๔ พิธีมอบเกียรติบัตร ให้กับบุคคลต้นแบบ ในโครงการวิทยาลัยคนดี มีคุณธรรม ว... วิทยาลัยเชียงราย • 28 กันยายน 2564 คู่มือ ความเสี่ยงสถานการณ์ระบาดโควิด 19 คู่มือ ความเสี่ยงสถานการณ์ระบาดโควิด 19 วิทยาลัยเชียงราย • 21 กันยายน 2564 กำหนดการโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล กำหนดการโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล วิทยาลัยเชียงราย • 11 มิถุนายน 2564 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติของนักศึกษา อาจารย์ บุคลากร ในการเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 1/2564 วิทยาลัยเชียงราย เรื่อง แนวทางการปฏิบัติของนักศึกษา อาจารย์ บุคลากร ในการเปิดภาคเรียน ป... วิทยาลัยเชียงราย • 25 พ.ค. 2564 ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อ คณะแพทย์ตะวันออก ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อ คณะแพทย์ตะ... วิทยาลัยเชียงราย • 17 พ.ค. 2564 วันพยาบาลสากล วันพยาบาลสากล คณะพยาบาลศาสตร์ • 12 พ.ค. 2564 ประกาศ รายชื่อนักศึกษาที่สอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อวิทยาลัยเชียงราย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ประกาศ รายชื่อนักศึกษาที่สอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อวิทยาลัยเชียงราย ... วิทยาลัยเชียงราย • 29 เมษายน 2564 ด่วน! รับสมัครตำแหน่งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย  จำนวน 6 อัตรา ด่วน! รับสมัครตำแหน่งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จำนวน 6 อัตรา วิทยาลัยเชียงราย • 23 มีนาคม 2564 แนวปฏิบัติสำหรับนักศึกษาและบุคลากรวิทยาลัยเชียงราย ที่เดินทางมาจากพื้นที่เฝ้าระวัง แนวปฏิบัติสำหรับนักศึกษาและบุคลากรวิทยาลัยเชียงราย ที่เดินทางมาจากพื้น... วิทยาลัยเชียงราย • 6 มกราคม 2564 เรื่อง นโยบาย มาตรการป้องกัน และแนวทางการรักษาระยะห่างทางสังคม อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เรื่อง นโยบาย มาตรการป้องกัน และแนวทางการรักษาระยะห่างทางสังคม อันเนื่... วิทยาลัยเชียงราย • 3 ธันวาคม 2563 ภาพกิจกรรมการศึกษาดูงานของนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่โรงงานอุตสาหกรรมท่อน้ำไทยจำกัดและโรงงานผลิตรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้า ภาพกิจกรรมการศึกษาดูงานของนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่โรงงานอุตสาหกรรม... คณะวิศวกรรมศาสตร์ • 24 กันยายน 2563 บันทึกความร่วมมือ สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์และคณะแพทย์ตะวันออก วิทยาลัยเชียงราย บันทึกความร่วมมือ สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณ... วิทยาลัยเชียงราย • 11 สิงหาคม 2563 ด่วน! รับสมัครตำแหน่งอาจารย์ ด่วน! รับสมัครตำแหน่งอาจารย์ วิทยาลัยเชียงราย • 15 กรกฎาคม 2563 คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาลัยเชียงราย เปิดสอนสำหรับคนทำงาน หลักสูตร 3 ปี เรียนวันอาทิตย์วันเดียว สมัครได้เเล้วถึง 30 มิถุนายน 2563 คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาลัยเชียงราย เปิดสอนสำหรับคนทำงาน หลักสูตร 3 ปี ... คณะวิศวกรรมศาสตร์ • 4 มิถุนายน 2563 ระบบบริหารจัดการงานวิจัย ระบบบริหารจัดการงานวิจัย วิทยาลัยเชียงราย • 14 พ.ค. 2563 ประกาศวิทยาลัยเชียงราย แนวทางการจัดการเรียนการสอนในกรณีสถานการณ์ไม่ปกติ อันเนื่องจากภาวการณ์แพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ประกาศวิทยาลัยเชียงราย แนวทางการจัดการเรียนการสอนในกรณีสถานการณ์ไม่ปกต... วิทยาลัยเชียงราย • 23 มีนาคม 2563 การปฏิบัติตนในระหว่างที่วิทยาลัยงดการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษา การปฏิบัติตนในระหว่างที่วิทยาลัยงดการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ • 20 มีนาคม 2563 คณวิศวกรรมศาสตร์ตอบสนองนโยบายส่งเสริมทุนพัฒนามนุษย์เพื่อรองรับ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย และ 3 โครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐ คณวิศวกรรมศาสตร์ตอบสนองนโยบายส่งเสริมทุนพัฒนามนุษย์เพื่อรองรับ 10 อุตส... คณะวิศวกรรมศาสตร์ • 6 มีนาคม 2563 คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาลัยเชียงราย เปิดสอนสำหรับคนทำงาน หลักสูตร 3 ปี เรียนวันอาทิตย์วันเดียว เปิดรับสมัครสำหรับ ปีการศึกษา 2563 ด่วน!!!!!!!รับจำนวนจำกัด คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาลัยเชียงราย เปิดสอนสำหรับคนทำงาน หลักสูตร 3 ปี ... คณะวิศวกรรมศาสตร์ • 4 มีนาคม 2563 ประกาศวิทยาลัยเชียงราย ประกาศวิทยาลัยเชียงราย วิทยาลัยเชียงราย • 27 กุทภาพันธ์ 2563 คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเชียงราย ได้รับการรับรองจากสภาการพยาบาลสูงสุด 5 ปี คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเชียงราย ได้รับการรับรองจากสภาการพยาบาลสูงสุด ... คณะพยาบาลศาสตร์ • 1 สิงหาคม 2562 รูปแบบวิทยานิพนธ์ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รูปแบบวิทยานิพนธ์ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย • 1 กรกฎาคม 2562 โครงการจัดการความรู้ ประเด็นการวิจัย เรื่องวิจัยเชิงนวัตกรรม โครงการจัดการความรู้ ประเด็นการวิจัย เรื่องวิจัยเชิงนวัตกรรม วิทยาลัยเชียงราย • 29 พ.ค. 2562 คณะสาธารณสุขศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ครั้งที่ 2 “นวัตกรรมเพื่อสร้างเสริมสุขภาพและความปลอดภัยของผู้สูงวัย  ไทยแลนด์ 4.0” ณ โรงแรมเวียงอินทร์ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย คณะสาธารณสุขศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์สุขภาพ... คณะสาธารณสุขศาสตร์ • 12 กุทภาพันธ์ 2562 พิธีีไหว้วันตรุษจีน พิธีีไหว้วันตรุษจีน คณะแพทย์ตะวันออก • 11 กุทภาพันธ์ 2562 นักศึกษาประกาศนียบัตร สาขาวิชาชีพคูร วิทยาลัยเชียงราย จัดสัมมนาวิชาการ นักศึกษาประกาศนียบัตร สาขาวิชาชีพคูร วิทยาลัยเชียงราย จัดสัมมนาวิชาการ... บัณฑิตวิทยาลัย • 25 มกราคม 2562 กิจกรรม รณรงค์วันเอดส์โลก กิจกรรม รณรงค์วันเอดส์โลก คณะสาธารณสุขศาสตร์ • 7 ธันวาคม 2561 กิจกรรม CPR Challenge กิจกรรม CPR Challenge คณะสาธารณสุขศาสตร์ • 28 กันยายน 2561 พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ • 2 มีนาคม 2561 จัดสัมมนาวิชาการ เรื่อง จัดสัมมนาวิชาการ เรื่อง "ทิศทางการปฏิรูปการศึกษา: บทบาทคุรุสภาต่อวิชาช... บัณฑิตวิทยาลัย • 29 มกราคม 2561 "สักทองเกมส์" วิทยาลัยเชียงราย วิทยาลัยเชียงราย • 17 มกราคม 2561 ศึกษาดูงานวันที่ 3 เยี่ยมโรงพยาบาล Guo Yi Tang Hospital of Wuhan ศึกษาดูงานวันที่ 3 เยี่ยมโรงพยาบาล Guo Yi Tang Hospital of Wuhan คณะแพทย์ตะวันออก • 23 พฤศจิกายน 2560 ศึกษาดูงานวันที่ 2 เยี่ยมโรงพยาบาล Wuhan Hankou Hospital ศึกษาดูงานวันที่ 2 เยี่ยมโรงพยาบาล Wuhan Hankou Hospital คณะแพทย์ตะวันออก • 23 พฤศจิกายน 2560 ศึกษาดูงานวันที่ 3 เยี่ยมโรงพยาบาล Yunmeng Hospital of Traditional Chinese Medicine ศึกษาดูงานวันที่ 3 เยี่ยมโรงพยาบาล Yunmeng Hospital of Traditional Chi... คณะแพทย์ตะวันออก • 23 พฤศจิกายน 2560