วิทยาลัยเชียงราย

ข่าว & กิจกรรม

เกี่ยวกับวิทยาลัย ข่าว & กิจกรรม

สวัสดีปีใหม่ 2019 สวัสดีปีใหม่ 2019 วิทยาลัยเชียงราย • 3 มกราคม 2562 กิจกรรม วันพ่อและวันดินโลก กิจกรรม วันพ่อและวันดินโลก วิทยาลัยเชียงราย • 17 ธันวาคม 2561 กิจกรรมมอบของบริจาครวมน้ำใจให้กาชาด ประจำปี 2562 จังหวัดเชียงราย กิจกรรมมอบของบริจาครวมน้ำใจให้กาชาด ประจำปี 2562 จังหวัดเชียงราย คณะสาธารณสุขศาสตร์ • 7 ธันวาคม 2561 กิจกรรม รณรงค์วันเอดส์โลก กิจกรรม รณรงค์วันเอดส์โลก คณะสาธารณสุขศาสตร์ • 7 ธันวาคม 2561 กิจกรรมมอบถุงผ้า กิจกรรมมอบถุงผ้า คณะสาธารณสุขศาสตร์ • 6 ธันวาคม 2561 ประกาศรายชื่อ ประกาศรายชื่อ วิทยาลัยเชียงราย • 1 ธันวาคม 2561 กำหนดการสอบคัดเลือกระบบรับตรง นักศึกษาชั้นปีที่ 1 / 2562  วันเสาร์ที่ 1 ธันวาคม 2561 กำหนดการสอบคัดเลือกระบบรับตรง นักศึกษาชั้นปีที่ 1 / 2562 วันเสาร์ที่ ... วิทยาลัยเชียงราย • 30 พฤศจิกายน 2561 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบในระบบตรง รอบที่ 1 ปีการศึกษา 2562 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบในระบบตรง รอบที่ 1 ปีการศึกษา 2562 วิทยาลัยเชียงราย • 30 พฤศจิกายน 2561 กิจกรรม CPR Challenge กิจกรรม CPR Challenge คณะสาธารณสุขศาสตร์ • 28 กันยายน 2561 พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ • 2 มีนาคม 2561 อบรมเทคนิคการจัดการคลังสินค้าด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ อบรมเทคนิคการจัดการคลังสินค้าด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ • 1 กุทภาพันธ์ 2561 จัดสัมมนาวิชาการ เรื่อง จัดสัมมนาวิชาการ เรื่อง "ทิศทางการปฏิรูปการศึกษา: บทบาทคุรุสภาต่อวิชาช... บัณฑิตวิทยาลัย • 29 มกราคม 2561 "สักทองเกมส์" วิทยาลัยเชียงราย วิทยาลัยเชียงราย • 17 มกราคม 2561 โครงการก้าวคนละก้าว โครงการก้าวคนละก้าว วิทยาลัยเชียงราย • 25 ธันวาคม 2560 ศึกษาดูงานวันที่ 3 เยี่ยมโรงพยาบาล Guo Yi Tang Hospital of Wuhan ศึกษาดูงานวันที่ 3 เยี่ยมโรงพยาบาล Guo Yi Tang Hospital of Wuhan คณะแพทย์ตะวันออก • 23 พฤศจิกายน 2560 ศึกษาดูงานวันที่ 2 เยี่ยมโรงพยาบาล Wuhan Hankou Hospital ศึกษาดูงานวันที่ 2 เยี่ยมโรงพยาบาล Wuhan Hankou Hospital คณะแพทย์ตะวันออก • 23 พฤศจิกายน 2560 ศึกษาดูงานวันที่ 3 เยี่ยมโรงพยาบาล Yunmeng Hospital of Traditional Chinese Medicine ศึกษาดูงานวันที่ 3 เยี่ยมโรงพยาบาล Yunmeng Hospital of Traditional Chi... คณะแพทย์ตะวันออก • 23 พฤศจิกายน 2560 งานตลาดนัดหลักสูตร CMU Open House งานตลาดนัดหลักสูตร CMU Open House คณะแพทย์ตะวันออก • 10 พฤศจิกายน 2560