วิทยาลัยเชียงราย

สนใจร่วมงานกับวิทยาลัยเชียงราย

เกี่ยวกับวิทยาลัย ร่วมงานกับเรา

 

กรุณาดาวน์โหลดใบสมัคร พร้อมกรอกรายละเอียด
ส่งทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ของวิทยาลัย หรือ สามารถสมัครด้วยตนเองได้ที่

วิทยาลัยเชียงราย
199 หมู่ 6 ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 053-170-331-2

ดาวน์โหลดใบสมัครงาน

วิทยาลัยเชียงราย เปิดรับสมัครงาน

ตำแหน่งงาน หน่วยงาน จำนวนที่รับสมัคร ปิดรับสมัคร  
รับสมัครบุคคล ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ คณะพยาบาลศาสตร์ 1 อัตรา วิทยาลัยเชียงราย 1 อัตรา ดูรายละเอียด »
ตำแหน่งงาน หน่วยงาน จำนวนที่รับสมัคร ปิดรับสมัคร  
รับสมัครคนพิการ จำนวน 2 อัตรา วิทยาลัยเชียงราย 2 อัตรา ดูรายละเอียด »
ตำแหน่งงาน หน่วยงาน จำนวนที่รับสมัคร ปิดรับสมัคร  
รับสมัครบุคคล ตำแหน่งแม่บ้านหอพัก จำนวน 1 อัตรา วิทยาลัยเชียงราย 1 อัตรา ดูรายละเอียด »
ตำแหน่งงาน หน่วยงาน จำนวนที่รับสมัคร ปิดรับสมัคร  
รับสมัครบุคคล ตำแหน่งอาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา วิทยาลัยเชียงราย 1 อัตรา ดูรายละเอียด »
ตำแหน่งงาน หน่วยงาน จำนวนที่รับสมัคร ปิดรับสมัคร  
รับสมัครบุคคล ตำแหน่งอาจารย์บริหารการศึกษา วิทยาลัยเชียงราย 1 อัตรา ดูรายละเอียด »
ตำแหน่งงาน หน่วยงาน จำนวนที่รับสมัคร ปิดรับสมัคร  
ด่วน! รับสมัครบุคคลตำแหน่ง บาริสต้า จำนวน 1 อัตรา วิทยาลัยเชียงราย 1 อัตรา ดูรายละเอียด »
ตำแหน่งงาน หน่วยงาน จำนวนที่รับสมัคร ปิดรับสมัคร  
ด่วน! รับสมัครบุคคลตำแหน่ง พนักงานขับรถ วิทยาลัยเชียงราย 2 อัตรา ดูรายละเอียด »
ตำแหน่งงาน หน่วยงาน จำนวนที่รับสมัคร ปิดรับสมัคร  
ด่วน! รับสมัครบุคคล ตำแหน่งอาจารย์สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาลัยเชียงราย 1 อัตรา ดูรายละเอียด »
ตำแหน่งงาน หน่วยงาน จำนวนที่รับสมัคร ปิดรับสมัคร  
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นอาจารย์ประจำ คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเชียงราย คณะพยาบาลศาสตร์ 1 อัตรา ดูรายละเอียด »
ตำแหน่งงาน หน่วยงาน จำนวนที่รับสมัคร ปิดรับสมัคร  
ด่วน! รับสมัครตำแหน่งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จำนวน 1 อัตรา วิทยาลัยเชียงราย 1 อัตรา ดูรายละเอียด »
ตำแหน่งงาน หน่วยงาน จำนวนที่รับสมัคร ปิดรับสมัคร  
ด่วน! รับสมัครบุคคลตำแหน่ง อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาด 2 อัตรา วิทยาลัยเชียงราย 2 อัตรา ดูรายละเอียด »
ตำแหน่งงาน หน่วยงาน จำนวนที่รับสมัคร ปิดรับสมัคร  
ด่วน! รับสมัครบุคคลตำแหน่ง อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมเครื่องกล วิทยาลัยเชียงราย 1 อัตรา ดูรายละเอียด »
ตำแหน่งงาน หน่วยงาน จำนวนที่รับสมัคร ปิดรับสมัคร  
ด่วน! รับสมัครบุคคลตำแหน่ง เจ้าหน้าที่แนะแนวและประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยเชียงราย 1 อัตรา ดูรายละเอียด »
ตำแหน่งงาน หน่วยงาน จำนวนที่รับสมัคร ปิดรับสมัคร  
รับสมัครด่วน! เจ้าหน้าที่ฝ่ายงานซ่อมบำรุง วิทยาลัยเชียงราย 1 อัตรา ดูรายละเอียด »