วิทยาลัยเชียงราย

หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร

สนใจสมัครเรียน หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร

นักเรียนที่สนใจสมัครเรียนออนไลน์ สามารถเลือกคณะที่ต้องการสมัครเรียน และกรอกข้อมูลของนักเรียน เพื่อทำการสมัครเรียนค่ะ
เมื่อกรอกใบสมัครเสร็จแล้ว ระบบจะให้นักเรียนดาวน์โหลดเอกสาร "ใบแจ้งการชำระเงินทางธนาคารผ่านระบบ (Teller Payment)" เพื่อทำการชำระค่าสมัครเรียนที่ธนาคาร

หากต้องการศึกษาวิธีการสมัคร และดาวน์โหลดเอกสารการสมัคร คลิกที่นี่

สอบถามเพิ่มเติม LINE: @ChiangraiCollege

สมัครเรียน

ปริญญาตรี
คณะพยาบาลศาสตร์
พยาบาลศาสตรบัณฑิต
รับตรง
รอบพิเศษ รับเปิดเทอม
รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561
พยาบาลศาสตรบัณฑิต

ดูรายละเอียดหลักสูตร
สมัครเรียน

ประกาศนียบัตร
คณะพยาบาลศาสตร์
ผู้ช่วยพยาบาล (PN)
รับตรง
รอบพิเศษ รับเปิดเทอม
รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561
ผู้ช่วยพยาบาล (PN)

ดูรายละเอียดหลักสูตร
สมัครเรียน

ปริญญาตรี
คณะแพทย์ตะวันออก
การแพทย์แผนจีนบัณฑิต
รับตรง
รอบพิเศษ รับเปิดเทอม
รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561
การแพทย์แผนจีนบัณฑิต

ดูรายละเอียดหลักสูตร
สมัครเรียน

ปริญญาตรี
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
รับตรง
รอบพิเศษ รับเปิดเทอม
รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

ดูรายละเอียดหลักสูตร
สมัครเรียน

ปริญญาตรี
คณะวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
รับตรง
รอบพิเศษ รับเปิดเทอม
รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

ดูรายละเอียดหลักสูตร
สมัครเรียน

ปริญญาตรี
คณะวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
รับตรง
รอบพิเศษ รับเปิดเทอม
รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

ดูรายละเอียดหลักสูตร
สมัครเรียน

ปริญญาตรี
คณะวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
รับตรง
รอบพิเศษ รับเปิดเทอม
รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิศวกรรมเครื่องกล

ดูรายละเอียดหลักสูตร
สมัครเรียน

ปริญญาตรี
คณะบริหารธุรกิจ
บัญชีบัณฑิต
รับตรง
รอบพิเศษ รับเปิดเทอม
รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561
บัญชีบัณฑิต
สาขาการบัญชี

ดูรายละเอียดหลักสูตร
สมัครเรียน

ปริญญาตรี
คณะบริหารธุรกิจ
บริหารธุรกิจบัณฑิต
รับตรง
รอบพิเศษ รับเปิดเทอม
รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561
บริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาการจัดการทั่วไป

ดูรายละเอียดหลักสูตร
สมัครเรียน

ปริญญาตรี
คณะบริหารธุรกิจ
บริหารธุรกิจบัณฑิต
รับตรง
รอบพิเศษ รับเปิดเทอม
รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561
บริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาการตลาดดิจิตอล

ดูรายละเอียดหลักสูตร
สมัครเรียน

ปริญญาตรี
คณะบริหารธุรกิจ
บริหารธุรกิจบัณฑิต
รับตรง
รอบพิเศษ รับเปิดเทอม
รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561
บริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาการจัดการธุรกิจสุขภาพ

ดูรายละเอียดหลักสูตร
สมัครเรียน

ประกาศนียบัตรบัณฑิต
บัณฑิตวิทยาลัย
วิชาชีพครู
รับตรง
รอบพิเศษ รับเปิดเทอม
รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561
วิชาชีพครู
สาขาวิชาชีพครู

ดูรายละเอียดหลักสูตร
สมัครเรียน

ปริญญาโท
บัณฑิตวิทยาลัย
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
รับตรง
รอบพิเศษ รับเปิดเทอม
รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาการบริหารการศึกษา

ดูรายละเอียดหลักสูตร
สมัครเรียน

ปริญญาโท
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
รับตรง
รอบพิเศษ รับเปิดเทอม
รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิทยาศาสตรสุขภาพศึกษา

ดูรายละเอียดหลักสูตร