วิทยาลัยเชียงราย

การแต่งกายและกฎระเบียบ

รอบรั้ว CRC การแต่งกายและกฎระเบียบ

เครื่องแบบนักศึกษาถูกต้อง ตามระเบียบวิทยาลัยเชียงราย

 


กฎระเบียบวิทยาลัยเชียงราย