วิทยาลัยเชียงราย

วิทยาลัยเชียงราย

"เพราะความใส่ใจ" คือ พื้นฐานของการปลูกฝังองค์ความคิด สร้างบัณฑิตอย่างมีคุณภาพ

ด้วยบรรยากาศในรั้วมหาวิทยาลัยที่อบอุ่น อาจารย์ผู้สอนใกล้ชิดนักศึกษาเหมือนครอบครัวเดียวกัน จึงส่งผลให้นิสิตนักศึกษา คณาจารย์ และบุคคลากร ใช้ชีวิตร่วมกันอย่างมีความสุขภายใต้ร่มสักทอง

เรามุ่งหวังให้บัณฑิตนำความรู้ความสามารถไปประกอบวิชาชีพ มีความเจริญก้าวหน้า เพิ่มคุณค่าต่อตนเอง เป็นหลักเกื้อหนุนสังคม ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศและสังคมไทยอย่างยั่งยืน

รอบรั้วร่มสักทอง

รอบรั้ว CRC รอบรั้วร่มสักทอง

บนเนื้อที่กว้างใหญ่ในใจกลางจังหวัดเชียงราย โอบล้อมไปด้วยธรรมชาติที่แท้จริง พร้อมด้วยอากาศที่สดชื่น จึงทำให้นักศึกษาและคณาจารย์ที่วิทยาลัยเชียงราย อยู่ร่วมกันอย่างสบายใจ เต็มไปด้วยความสนุกครบครันที่เรียนรู้ได้ไม่รู้จบ ชีวิตที่ดีจึงเริ่มต้นภายใต้รั้วร่มสักทอง สถาบันการศึกษาเอกชนของจังหวัดเชียงราย ที่ได้รับความเชื่อมั่นจากนักศึกษาปัจจุบัน และศิษย์เก่าที่เรียนจบไแล้ว รวมถึงได้รับการยอมรับจากผู้ปกครองในด้านการดูแลคุณภาพชีวิตนักศึกษาอีกด้วย

นอกจากความพร้อมด้านหลักสูตรการเรียน คุณภาพการสอนของคณาจารย์ ผลจากการฝึกปฏิบัติจริง และการควบคุมภาพการศึกษาของสัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษาแล้ว ยังมีการฝึกปฏติบัติจริงนอกห้องเรียน ให้นักศึกษาได้ออกไปเผชิญปัญหาจริง ลองจริงทำจริงในสถานที่ต่างๆ ในชุมชนและจังหวัดใกล้เคียง รวมไปถึงพื้นที่สันทนาการโดยรอบมหาวิทยาลัยทั้งลานกีฬาขนาดมาตรฐาน หอสมุด หอพักนักศึกษาภายใน และพื้นที่โดยรอบที่กว้างใหญ่เพื่อเอื้อสู่การเปิดโลกการเรียนรู้แบบไม่สิ้นสุด

 

ด้วยความมุ่งมั่นที่จะสร้างสถาบันที่ดี เพื่อผลิตบัณฑิตอย่างมีคุณภาพ


ความอบอุ่นที่สร้างจากภายใน ส่งต่อให้นักศึกษาได้รับความเชื่อมั่นที่จะเรียนรู้

 
 

บรรยากาศที่ร่มรื่นสวยงาม ย่อมส่งผลต่อสุขภาพจิตที่ดีของทุกคนในรั้วสักทอง

เหนือไปกว่าอื่นใด ก็เราะอยากให้นักศึกษาได้เรียนอย่างมีความสุข และอยู่กับแบบครอบครัวในบ้านเดียวกัน

 

เพราะความใส่ใจ คือ พื้นฐานของการปลูกฝังองค์ความคิด สร้างบัณฑิตอย่างมีคุณภาพ