วิทยาลัยเชียงราย

News & Activities

About Us News & Activities

คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาลัยเชียงราย ขอแสดงความยินดี กับ อาจารย์ศตวรรษ เมืองชื่น และคณะ สังกัดสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ตีพิมพ์ผลงานวิจัยเผยแพร่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาลัยเชียงราย ขอแสดงความยินดี กับ อาจารย์ศตวรรษ เ... Faculty of Engineering • 02 April 2024 รายละเอียดการยืนกู้ กยศ ปีการศึกษา 2567 รายละเอียดการยืนกู้ กยศ ปีการศึกษา 2567 วิทยาลัยเชียงราย • 01 April 2024 ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการสอบคัดเลือก ระบบสอบตรง คณะพยาบาลศาสตร์ รอบที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๗ ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการสอบคัดเลือก ระบบสอบตรง คณะพยาบาลศาสตร์ ... วิทยาลัยเชียงราย • 30 March 2024 รับสมัครงานหลายตำแหน่ง รับสมัครงานหลายตำแหน่ง วิทยาลัยเชียงราย • 02 February 2024 ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อคณะพยาบาลศาสตร์ รอบที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อ... วิทยาลัยเชียงราย • 27 January 2024 คณะพยาบาลศาสตร์จัดพิธีมอบหมวกและเข็มชั้นปี พยาบาลชั้นปีที่ 2/2566 คณะพยาบาลศาสตร์จัดพิธีมอบหมวกและเข็มชั้นปี พยาบาลชั้นปีที่ 2/2566 Faculty of Nursing • 26 January 2024 รับสมัครงานตำแหน่งอาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า รับสมัครงานตำแหน่งอาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า วิทยาลัยเชียงราย • 23 January 2024 รายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกรับทุนการศึกษาภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยเชียงรายและบริษัท ซี พี ออลล์ จำกัด มหาชน รายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกรับทุนการศึกษาภายใต้โครงการความร่วมมื... วิทยาลัยเชียงราย • 22 January 2024 คณะพยาบาลศาสตร์ เรียนเชิญเข้าร่วมพิธีมอบหมวกและเข็มชั้นปีที่ 2 คณะพยาบาลศาสตร์ เรียนเชิญเข้าร่วมพิธีมอบหมวกและเข็มชั้นปีที่ 2 Faculty of Nursing • 17 January 2024 วิทยาลัยเชียงรายรับสมัครงาน หลายตำแหน่ง วิทยาลัยเชียงรายรับสมัครงาน หลายตำแหน่ง วิทยาลัยเชียงราย • 08 January 2024 รับสมัครบุคคล ตำแหน่งอาจารย์คณะสาธารณสุขศาสตร์ รับสมัครบุคคล ตำแหน่งอาจารย์คณะสาธารณสุขศาสตร์ Faculty of Public Health • 11 December 2023 ข่าวกิจกรรม หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล ข่าวกิจกรรม หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล Faculty of Nursing • 07 December 2023 วิทยาลัยเชียงราย เข้าร่วมงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566 วิทยาลัยเชียงราย เข้าร่วมงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566 วิทยาลัยเชียงราย • 28 November 2023 ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการสอบคัดเลือก ระบบสอบตรง คณะพยาบาลศาสตร์ รอบที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗ ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการสอบคัดเลือก ระบบสอบตรง คณะพยาบาลศาสตร์ ... วิทยาลัยเชียงราย • 25 November 2023 คณะพยาบาลศาสตร์ วางพานพุ่มถวายสักการะ คณะพยาบาลศาสตร์ วางพานพุ่มถวายสักการะ "เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ" Faculty of Nursing • 20 October 2023 วิทยาลัยเชียงราย ขอแสดงความยินดี วิทยาลัยเชียงราย ขอแสดงความยินดี วิทยาลัยเชียงราย • 29 September 2023 วิทยาลัยเชียงราย จัดการประกวดสร้างเสริมภูมิคุ้มกันในพื้นที่สื่อสังคมออนไลน์ วิทยาลัยเชียงราย จัดการประกวดสร้างเสริมภูมิคุ้มกันในพื้นที่สื่อสังคมออ... วิทยาลัยเชียงราย • 18 September 2023 วิทยาลัยเชียงราย คณะพยาบาลศาสตร์จัดพิธีรับใบประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2565 วิทยาลัยเชียงราย คณะพยาบาลศาสตร์จัดพิธีรับใบประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้ช่... วิทยาลัยเชียงราย • 25 August 2023 วิทยาลัยเชียงราย จัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2566 วิทยาลัยเชียงราย จัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2566 วิทยาลัยเชียงราย • 25 August 2023 วิทยาลัยเชียงราย จัดพิธีลงนามถวายพระพรพระพันปีหลวง วิทยาลัยเชียงราย จัดพิธีลงนามถวายพระพรพระพันปีหลวง วิทยาลัยเชียงราย • 11 August 2023 วิทยาลัยเชียงราย คณะแพทย์ตะวันออกจัดพิธีมอบเสื้อกาวน์ประจำปีการศึกษา 2566 วิทยาลัยเชียงราย คณะแพทย์ตะวันออกจัดพิธีมอบเสื้อกาวน์ประจำปีการศึกษา 2... Faculty of Oriental Medicine • 04 August 2023 วิทยาลัยเชียงราย ร่วมสืบสานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา วิทยาลัยเชียงราย ร่วมสืบสานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา วิทยาลัยเชียงราย • 31 July 2023 วิทยาลัยเชียงราย จัดพิธีลงนามถวายพระพรในหลวง วิทยาลัยเชียงราย จัดพิธีลงนามถวายพระพรในหลวง วิทยาลัยเชียงราย • 27 July 2023 ปฐมนิเทศนักศึกษา หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล ปีการศึกษา ๒๕๖๖ โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปฐมนิเทศนักศึกษา หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล ปีการศึกษา ๒๕๖๖ โครงการทุนนวัต... Faculty of Nursing • 17 July 2023 ขอแสดงความยินดี แด่คณาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเชียงราย ขอแสดงความยินดี แด่คณาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเชียงราย Faculty of Nursing • 08 June 2023 รายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกรับทุนการศึกษาภายใต้โครงการความร่วมมือ ระหว่างวิทยาลัยเชียงรายและบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด มหาชน เพื่อเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสมัยใหม่ รายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกรับทุนการศึกษาภายใต้โครงการความร่วมมื... Faculty of Business Administration • 11 April 2023 เปิดรับสมัคร ป.บัณฑิต 2566 เปิดรับสมัคร ป.บัณฑิต 2566 Graduate School • 28 March 2023 เรื่องการปฐมพยาบาลและการช่วยฟื้นคืนชีพ ซึ่งจัดทำโครงการถวายความรู้ แด่พระภิกษุสงฆ์และสามเณรกลุ่มเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เรื่องการปฐมพยาบาลและการช่วยฟื้นคืนชีพ ซึ่งจัดทำโครงการถวายความรู้ แด่... Faculty of Nursing • 16 March 2023 คณะสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาลัยเชียงราย จัดพิธีมอบเข็มวิทยฐานะแก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 และพิธีมอบเสื้อกาวน์นักศึกษาปี 2 ประจำปีการศึกษา 2565 คณะสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาลัยเชียงราย จัดพิธีมอบเข็มวิทยฐานะแก่นักศึกษาช... Faculty of Public Health • 16 March 2023 โครงการค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีน โครงการค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีน Faculty of Oriental Medicine • 16 March 2023 คุรุสภาชี้แจง การอบรมหลักสูตรมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูฯ 7 โมดูล คุรุสภาชี้แจง การอบรมหลักสูตรมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูฯ 7 โมดูล Graduate School • 24 February 2023 คณาจารย์กลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเชียงราย เยี่ยมชมหน่วยบำบัดทดแทนไต ณ โรงพยาบาลพาน และโรงพยาบาลแม่จัน คณาจารย์กลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลั... Faculty of Nursing • 12 January 2023 วันพยาบาลแห่งชาติ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ วันพยาบาลแห่งชาติ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ Faculty of Nursing • 25 October 2022 วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๕ วิทยาลัยเชียงราย จัดกิจกรรมไหว้ครูและมอบรางวัลดีเด่น วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๕ วิทยาลัยเชียงราย จัดกิจกรรมไหว้ครูและมอบรางวัลด... วิทยาลัยเชียงราย • 19 September 2022 เชิญชมอินโฟกราฟฟิก การสร้างสุข 5 มิติตามแนวคิดวิถีพุทธ ภายใต้โครงการพัฒนาสื่อสร้างสรรค์ในการส่งเสริมสุขภาวะองค์รวมของผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียงด้วยการสร้างสุข 5 มิติตามแนวคิดวิถีพุทธ เชิญชมอินโฟกราฟฟิก การสร้างสุข 5 มิติตามแนวคิดวิถีพุทธ ภายใต้โครงการพั... Faculty of Nursing • 26 August 2022 ด่วน! รับสมัครตำแหน่งพนักงานประจำร้านกาแฟ  จำนวน 1 อัตรา ด่วน! รับสมัครตำแหน่งพนักงานประจำร้านกาแฟ จำนวน 1 อัตรา วิทยาลัยเชียงราย • 25 July 2022 รับสมัครบุคคล ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานบุคคล 1 อัตรา รับสมัครบุคคล ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานบุคคล 1 อัตรา วิทยาลัยเชียงราย • 30 May 2022 ีรับสมัครอาจารย์ประจำคณะแพทย์ตะวันออก ีรับสมัครอาจารย์ประจำคณะแพทย์ตะวันออก Faculty of Oriental Medicine • 27 May 2022 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติเพื่อส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะการวิจัยทางการพยาบาล ประจำปี 2565 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติเพื่อส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะการวิจัยทางการพยาบาล... Faculty of Nursing • 11 May 2022 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติเพื่อส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะการวิจัยทางการพยาบาล ประจำปี 2565 วันที่ 8 เมษายน 2565 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติเพื่อส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะการวิจัยทางการพยาบาล... Faculty of Nursing • 08 April 2022 คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาลัยเชียงราย เปิดสอนสำหรับคนทำงาน หลักสูตร 3 ปี เรียนวันอาทิตย์วันเดียว ปีการศึกษา 2565 คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาลัยเชียงราย เปิดสอนสำหรับคนทำงาน หลักสูตร 3 ปี ... Faculty of Engineering • 22 February 2022 เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565 เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565 Faculty of Engineering • 22 February 2022 ประกาศวิทยาลัยเชียงราย  รายชื่อนักศึกษาที่ยืนยันสิทธิ์ ระบบสอบตรง  ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ประกาศวิทยาลัยเชียงราย รายชื่อนักศึกษาที่ยืนยันสิทธิ์ ระบบสอบตรง ... วิทยาลัยเชียงราย • 08 February 2022 รับสมัครบุคคลเข้าร่วมทำงาน หลายตำแหน่ง รับสมัครบุคคลเข้าร่วมทำงาน หลายตำแหน่ง วิทยาลัยเชียงราย • 20 January 2022 วันพยาบาลแห่งชาติ วันพยาบาลแห่งชาติ Faculty of Nursing • 21 October 2021 โครงการฝึกอบรม เรื่อง การพัฒนาศักยภาพด้านการสอนสำหรับพยาบาลพี่เลี้ยง โครงการฝึกอบรม เรื่อง การพัฒนาศักยภาพด้านการสอนสำหรับพยาบาลพี่เลี้ยง Faculty of Nursing • 07 October 2021 พิธีมอบเกียรติบัตร ให้กับบุคคลต้นแบบ ในโครงการวิทยาลัยคนดี มีคุณธรรม วิทยาลัยเชียงราย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓-๒๕๖๔ พิธีมอบเกียรติบัตร ให้กับบุคคลต้นแบบ ในโครงการวิทยาลัยคนดี มีคุณธรรม ว... วิทยาลัยเชียงราย • 28 September 2021 คู่มือ ความเสี่ยงสถานการณ์ระบาดโควิด 19 คู่มือ ความเสี่ยงสถานการณ์ระบาดโควิด 19 วิทยาลัยเชียงราย • 21 September 2021 กำหนดการโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล กำหนดการโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล วิทยาลัยเชียงราย • 11 June 2021 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติของนักศึกษา อาจารย์ บุคลากร ในการเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 1/2564 วิทยาลัยเชียงราย เรื่อง แนวทางการปฏิบัติของนักศึกษา อาจารย์ บุคลากร ในการเปิดภาคเรียน ป... วิทยาลัยเชียงราย • 25 May 2021 ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อ คณะแพทย์ตะวันออก ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อ คณะแพทย์ตะ... วิทยาลัยเชียงราย • 17 May 2021 วันพยาบาลสากล วันพยาบาลสากล Faculty of Nursing • 12 May 2021 ประกาศ รายชื่อนักศึกษาที่สอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อวิทยาลัยเชียงราย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ประกาศ รายชื่อนักศึกษาที่สอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อวิทยาลัยเชียงราย ... วิทยาลัยเชียงราย • 29 April 2021 ด่วน! รับสมัครตำแหน่งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จำนวน 6 อัตรา ด่วน! รับสมัครตำแหน่งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จำนวน 6 อัตรา วิทยาลัยเชียงราย • 23 March 2021 แนวปฏิบัติสำหรับนักศึกษาและบุคลากรวิทยาลัยเชียงราย ที่เดินทางมาจากพื้นที่เฝ้าระวัง แนวปฏิบัติสำหรับนักศึกษาและบุคลากรวิทยาลัยเชียงราย ที่เดินทางมาจากพื้น... วิทยาลัยเชียงราย • 06 January 2021 เรื่อง นโยบาย มาตรการป้องกัน และแนวทางการรักษาระยะห่างทางสังคม อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เรื่อง นโยบาย มาตรการป้องกัน และแนวทางการรักษาระยะห่างทางสังคม อันเนื่... วิทยาลัยเชียงราย • 03 December 2020 ภาพกิจกรรมการศึกษาดูงานของนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่โรงงานอุตสาหกรรมท่อน้ำไทยจำกัดและโรงงานผลิตรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้า ภาพกิจกรรมการศึกษาดูงานของนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่โรงงานอุตสาหกรรม... Faculty of Engineering • 24 September 2020 บันทึกความร่วมมือ สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์และคณะแพทย์ตะวันออก วิทยาลัยเชียงราย บันทึกความร่วมมือ สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณ... วิทยาลัยเชียงราย • 11 August 2020 ด่วน! รับสมัครตำแหน่งอาจารย์ ด่วน! รับสมัครตำแหน่งอาจารย์ วิทยาลัยเชียงราย • 15 July 2020 คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาลัยเชียงราย เปิดสอนสำหรับคนทำงาน หลักสูตร 3 ปี เรียนวันอาทิตย์วันเดียว สมัครได้เเล้วถึง 30 มิถุนายน 2563 คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาลัยเชียงราย เปิดสอนสำหรับคนทำงาน หลักสูตร 3 ปี ... Faculty of Engineering • 04 June 2020 ระบบบริหารจัดการงานวิจัย ระบบบริหารจัดการงานวิจัย วิทยาลัยเชียงราย • 14 May 2020 ประกาศวิทยาลัยเชียงราย แนวทางการจัดการเรียนการสอนในกรณีสถานการณ์ไม่ปกติ อันเนื่องจากภาวการณ์แพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ประกาศวิทยาลัยเชียงราย แนวทางการจัดการเรียนการสอนในกรณีสถานการณ์ไม่ปกต... วิทยาลัยเชียงราย • 23 March 2020 การปฏิบัติตนในระหว่างที่วิทยาลัยงดการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษา การปฏิบัติตนในระหว่างที่วิทยาลัยงดการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษา Faculty of Nursing • 20 March 2020 คณะวิศวกรรมศาสตร์ตอบสนองนโยบายส่งเสริมทุนพัฒนามนุษย์เพื่อรองรับ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย และ 3 โครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐ คณะวิศวกรรมศาสตร์ตอบสนองนโยบายส่งเสริมทุนพัฒนามนุษย์เพื่อรองรับ 10 อุต... Faculty of Engineering • 06 March 2020 คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาลัยเชียงราย เปิดสอนสำหรับคนทำงาน หลักสูตร 3 ปี เรียนวันอาทิตย์วันเดียว เปิดรับสมัครสำหรับ ปีการศึกษา 2563 ด่วน!!!!!!!รับจำนวนจำกัด คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาลัยเชียงราย เปิดสอนสำหรับคนทำงาน หลักสูตร 3 ปี ... Faculty of Engineering • 04 March 2020 ประกาศวิทยาลัยเชียงราย เรื่องมาตรการเฝ้าระวังการระบาดโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่2019 (์Novel coronavirus 2019) ประกาศวิทยาลัยเชียงราย เรื่องมาตรการเฝ้าระวังการระบาดโรคปอดอักเสบจากเช... วิทยาลัยเชียงราย • 27 February 2020 คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเชียงราย ได้รับการรับรองจากสภาการพยาบาลสูงสุด 5 ปี คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเชียงราย ได้รับการรับรองจากสภาการพยาบาลสูงสุด ... Faculty of Nursing • 01 August 2019 รูปแบบวิทยานิพนธ์ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รูปแบบวิทยานิพนธ์ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา Graduate School • 01 July 2019 โครงการจัดการความรู้ ประเด็นการวิจัย เรื่องวิจัยเชิงนวัตกรรม โครงการจัดการความรู้ ประเด็นการวิจัย เรื่องวิจัยเชิงนวัตกรรม วิทยาลัยเชียงราย • 29 May 2019 คณะสาธารณสุขศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ครั้งที่ 2 “นวัตกรรมเพื่อสร้างเสริมสุขภาพและความปลอดภัยของผู้สูงวัย ไทยแลนด์ 4.0” ณ โรงแรมเวียงอินทร์ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย คณะสาธารณสุขศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์สุขภาพ... Faculty of Public Health • 12 February 2019 พิธีไหว้วันตรุษจีน พิธีไหว้วันตรุษจีน Faculty of Oriental Medicine • 11 February 2019 นักศึกษาประกาศนียบัตร สาขาวิชาชีพคูร วิทยาลัยเชียงราย จัดสัมมนาวิชาการ นักศึกษาประกาศนียบัตร สาขาวิชาชีพคูร วิทยาลัยเชียงราย จัดสัมมนาวิชาการ... Graduate School • 25 January 2019 กิจกรรม รณรงค์วันเอดส์โลก กิจกรรม รณรงค์วันเอดส์โลก Faculty of Public Health • 07 December 2018 กิจกรรม CPR Challenge กิจกรรม CPR Challenge Faculty of Public Health • 28 September 2018 พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา Faculty of Public Health • 02 March 2018 จัดสัมมนาวิชาการ เรื่อง จัดสัมมนาวิชาการ เรื่อง "ทิศทางการปฏิรูปการศึกษา: บทบาทคุรุสภาต่อวิชาช... Graduate School • 29 January 2018 "สักทองเกมส์" วิทยาลัยเชียงราย วิทยาลัยเชียงราย • 17 January 2018 ศึกษาดูงานวันที่ 3 เยี่ยมโรงพยาบาล Guo Yi Tang Hospital of Wuhan ศึกษาดูงานวันที่ 3 เยี่ยมโรงพยาบาล Guo Yi Tang Hospital of Wuhan Faculty of Oriental Medicine • 23 November 2017 ศึกษาดูงานวันที่ 2 เยี่ยมโรงพยาบาล Wuhan Hankou Hospital ศึกษาดูงานวันที่ 2 เยี่ยมโรงพยาบาล Wuhan Hankou Hospital Faculty of Oriental Medicine • 23 November 2017 ศึกษาดูงานวันที่ 3 เยี่ยมโรงพยาบาล Yunmeng Hospital of Traditional Chinese Medicine ศึกษาดูงานวันที่ 3 เยี่ยมโรงพยาบาล Yunmeng Hospital of Traditional Chi... Faculty of Oriental Medicine • 23 November 2017