วิทยาลัยเชียงราย

News & Activities

About Us News & Activities

สวัสดีปีใหม่ 2019 สวัสดีปีใหม่ 2019 วิทยาลัยเชียงราย • 03 January 2019 กิจกรรม วันพ่อและวันดินโลก กิจกรรม วันพ่อและวันดินโลก วิทยาลัยเชียงราย • 17 December 2018 กิจกรรมมอบของบริจาครวมน้ำใจให้กาชาด ประจำปี 2562 จังหวัดเชียงราย กิจกรรมมอบของบริจาครวมน้ำใจให้กาชาด ประจำปี 2562 จังหวัดเชียงราย Faculty of Public Health • 07 December 2018 กิจกรรม รณรงค์วันเอดส์โลก กิจกรรม รณรงค์วันเอดส์โลก Faculty of Public Health • 07 December 2018 พิธีมอบถุงผ้าใส่ยา ลดการใช้ถุงพลาสติก ลดภาวะโลกร้อน พิธีมอบถุงผ้าใส่ยา ลดการใช้ถุงพลาสติก ลดภาวะโลกร้อน Faculty of Public Health • 06 December 2018 ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการสอบข้อเขียน และสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อ คณะพยาบาลศาสตร์ รอบที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการสอบข้อเขียน และสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่... วิทยาลัยเชียงราย • 01 December 2018 กำหนดการสอบคัดเลือกระบบรับตรง นักศึกษาชั้นปีที่ 1 / 2562  วันเสาร์ที่ 1 ธันวาคม 2561 กำหนดการสอบคัดเลือกระบบรับตรง นักศึกษาชั้นปีที่ 1 / 2562 วันเสาร์ที่ ... วิทยาลัยเชียงราย • 30 November 2018 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบในระบบตรง รอบที่ 1 ปีการศึกษา 2562 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบในระบบตรง รอบที่ 1 ปีการศึกษา 2562 วิทยาลัยเชียงราย • 30 November 2018 กิจกรรม CPR Challenge กิจกรรม CPR Challenge Faculty of Public Health • 28 September 2018 พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา Faculty of Public Health • 02 March 2018 อบรมเทคนิคการจัดการคลังสินค้าด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ อบรมเทคนิคการจัดการคลังสินค้าด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Faculty of Engineering • 01 February 2018 จัดสัมมนาวิชาการ เรื่อง จัดสัมมนาวิชาการ เรื่อง "ทิศทางการปฏิรูปการศึกษา: บทบาทคุรุสภาต่อวิชาช... Graduate School • 29 January 2018 "สักทองเกมส์" วิทยาลัยเชียงราย วิทยาลัยเชียงราย • 17 January 2018 โครงการก้าวคนละก้าว โครงการก้าวคนละก้าว วิทยาลัยเชียงราย • 25 December 2017 ศึกษาดูงานวันที่ 3 เยี่ยมโรงพยาบาล Guo Yi Tang Hospital of Wuhan ศึกษาดูงานวันที่ 3 เยี่ยมโรงพยาบาล Guo Yi Tang Hospital of Wuhan Faculty of Oriental Medicine • 23 November 2017 ศึกษาดูงานวันที่ 2 เยี่ยมโรงพยาบาล Wuhan Hankou Hospital ศึกษาดูงานวันที่ 2 เยี่ยมโรงพยาบาล Wuhan Hankou Hospital Faculty of Oriental Medicine • 23 November 2017 ศึกษาดูงานวันที่ 3 เยี่ยมโรงพยาบาล Yunmeng Hospital of Traditional Chinese Medicine ศึกษาดูงานวันที่ 3 เยี่ยมโรงพยาบาล Yunmeng Hospital of Traditional Chi... Faculty of Oriental Medicine • 23 November 2017 งานตลาดนัดหลักสูตร CMU Open House งานตลาดนัดหลักสูตร CMU Open House Faculty of Oriental Medicine • 10 November 2017