วิทยาลัยเชียงราย

News & Activities

About Us News & Activities

แจ้งกำหนดการหลักสูตร ป.ผู้ช่วยพยาบาล แจ้งกำหนดการหลักสูตร ป.ผู้ช่วยพยาบาล วิทยาลัยเชียงราย • 18 June 2019 ตารางปรับพื้นฐาน วันที่ 24 – 28 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ตารางปรับพื้นฐาน วันที่ 24 – 28 มิถุนายน พ.ศ. 2562 วิทยาลัยเชียงราย • 18 June 2019 กำหนดการหอพักนักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 กำหนดการหอพักนักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 วิทยาลัยเชียงราย • 18 June 2019 โครงการส่งเสริมสุขภาพแม่ดีเด่นเทศบาลนครเชียงราย โครงการส่งเสริมสุขภาพแม่ดีเด่นเทศบาลนครเชียงราย Faculty of Public Health • 10 June 2019 รับสมัครนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2562 ระบบสอบตรง รับสมัครนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2562 ระบบสอบตรง วิทยาลัยเชียงราย • 31 May 2019 โครงการจัดการความรู้ ประเด็นการวิจัย เรื่องวิจัยเชิงนวัตกรรม โครงการจัดการความรู้ ประเด็นการวิจัย เรื่องวิจัยเชิงนวัตกรรม วิทยาลัยเชียงราย • 29 May 2019 โครงการอบรมภาษาจีนกลางสำหรับบุคคลทั่วไป โครงการอบรมภาษาจีนกลางสำหรับบุคคลทั่วไป Faculty of Oriental Medicine • 08 March 2019 มอบทุนการศึกษาสำหรับผู้ที่สนใจสมัครเข้าเรียนในหลักสูตรการตลาดดิจิตอล ของวิทยาลัยเชีย มอบทุนการศึกษาสำหรับผู้ที่สนใจสมัครเข้าเรียนในหลักสูตรการตลาดดิจิตอล ข... Faculty of Business Administration • 22 February 2019 คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาลัยเชียงราย เปิดสอนสำหรับคนทำงาน หลักสูตร 3 ปี เรียนวันอาทิตย์วันเดียว คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาลัยเชียงราย เปิดสอนสำหรับคนทำงาน หลักสูตร 3 ปี ... Faculty of Engineering • 18 February 2019 พิธีมอบเข็มวิทยะฐานะชั้นปีที่ 4  และพิธีมอบเสื้อกาวน์ เข็มชั้นปีที่ 2 พิธีมอบเข็มวิทยะฐานะชั้นปีที่ 4 และพิธีมอบเสื้อกาวน์ เข็มชั้นปีที่ 2 Faculty of Public Health • 15 February 2019 คณะสาธารณสุขศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ครั้งที่ 2 “นวัตกรรมเพื่อสร้างเสริมสุขภาพและความปลอดภัยของผู้สูงวัย  ไทยแลนด์ 4.0” ณ โรงแรมเวียงอินทร์ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย คณะสาธารณสุขศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์สุขภาพ... Faculty of Public Health • 12 February 2019 พิธีไหว้วันตรุษจีน พิธีไหว้วันตรุษจีน Faculty of Oriental Medicine • 11 February 2019 นักศึกษาประกาศนียบัตร สาขาวิชาชีพคูร วิทยาลัยเชียงราย จัดสัมมนาวิชาการ นักศึกษาประกาศนียบัตร สาขาวิชาชีพคูร วิทยาลัยเชียงราย จัดสัมมนาวิชาการ... Graduate School • 25 January 2019 กิจกรรม วันพ่อและวันดินโลก กิจกรรม วันพ่อและวันดินโลก วิทยาลัยเชียงราย • 17 December 2018 กิจกรรมมอบของบริจาครวมน้ำใจให้กาชาด ประจำปี 2562 จังหวัดเชียงราย กิจกรรมมอบของบริจาครวมน้ำใจให้กาชาด ประจำปี 2562 จังหวัดเชียงราย Faculty of Public Health • 07 December 2018 กิจกรรม รณรงค์วันเอดส์โลก กิจกรรม รณรงค์วันเอดส์โลก Faculty of Public Health • 07 December 2018 พิธีมอบถุงผ้าใส่ยา ลดการใช้ถุงพลาสติก ลดภาวะโลกร้อน พิธีมอบถุงผ้าใส่ยา ลดการใช้ถุงพลาสติก ลดภาวะโลกร้อน Faculty of Public Health • 06 December 2018 กิจกรรม CPR Challenge กิจกรรม CPR Challenge Faculty of Public Health • 28 September 2018 พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา Faculty of Public Health • 02 March 2018 จัดสัมมนาวิชาการ เรื่อง จัดสัมมนาวิชาการ เรื่อง "ทิศทางการปฏิรูปการศึกษา: บทบาทคุรุสภาต่อวิชาช... Graduate School • 29 January 2018 "สักทองเกมส์" วิทยาลัยเชียงราย วิทยาลัยเชียงราย • 17 January 2018 โครงการก้าวคนละก้าว โครงการก้าวคนละก้าว วิทยาลัยเชียงราย • 25 December 2017 ศึกษาดูงานวันที่ 3 เยี่ยมโรงพยาบาล Guo Yi Tang Hospital of Wuhan ศึกษาดูงานวันที่ 3 เยี่ยมโรงพยาบาล Guo Yi Tang Hospital of Wuhan Faculty of Oriental Medicine • 23 November 2017 ศึกษาดูงานวันที่ 2 เยี่ยมโรงพยาบาล Wuhan Hankou Hospital ศึกษาดูงานวันที่ 2 เยี่ยมโรงพยาบาล Wuhan Hankou Hospital Faculty of Oriental Medicine • 23 November 2017 ศึกษาดูงานวันที่ 3 เยี่ยมโรงพยาบาล Yunmeng Hospital of Traditional Chinese Medicine ศึกษาดูงานวันที่ 3 เยี่ยมโรงพยาบาล Yunmeng Hospital of Traditional Chi... Faculty of Oriental Medicine • 23 November 2017 งานตลาดนัดหลักสูตร CMU Open House งานตลาดนัดหลักสูตร CMU Open House Faculty of Oriental Medicine • 10 November 2017