ระบบงานภายใน
   
หน่วยงานภายใน
   
จุลสารใต้ร่มสักทอง ฉบับที่ 1-4  
     
 
โครงการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมนักศึกษาพยาบาลใหม่ คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเชียงราย ประจาปีการศึกษา 2558
 
  ปฏฺทินวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2558 | นักศึกษาชั้นปีที่ 1-2 | นักศึกษาชั้นปีที่ 3-4
 
  วิทยาลัยเชียงรายจัดกิจกรรมกีฬาภายใน "สักทองเกมส์ ครั้งที่3" วันพุธ ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558
 
  คณะบริหารธุรกิจ ร่วมกับสำนักงานประกันสังคม จัดสัมมนาในหัวข้อ"สิทธิประโยชน์ประกันสังคมสำหรับผู้ประกันตน" วันที่3 กุมภาพันธ์ 2558
 
  คณะบริหารธุรกิจ จัดทำบริการวิชาการ  โดยการจัดทำ "ระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินคะแนนการประกวดนางสาวถิ่นไทยงาม" ประจำปี 2558
  ระหว่างวันที่ 28-31 มกราคม 2558  ณ ลานกาสะลอง ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า เชียงราย
 
 

  ฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาลัยเชียงราย จัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2557 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 กันยายน 2557 ณ หอประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ โดยมี ดร.อินทร์ จันทร์เจริญ อธิการบดีวิทยาลัยเชียงราย เป็นประธานในพิธี (ภาพกิจกรรม)

 

  ดร.อินทร์ จันทร์เจริญ อธิการบดีวิทยาลัยเชียงราย์ ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2556 ที่มาตรวจประเมินประจำปี เมื่อวันที่ 29-30 กันยายน 2557 ณ ห้องประชุมสำนักอธิการบดี (ภาพกิจกรรม)

   

   
WWW.CRC.AC.TH
199 หมู่ 6 ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
ติดต่อสอบถาม โทร.053-170331-3

Copyright © 2014 ChiangRai University, All rights reserved.
Last modified on 1 Jan, 2015