คณะแพทย์ตะวันออก วิทยาลัยเชียงราย

คณะแพทย์ตะวันออก

เมื่อศาสตร์การแพทย์แผนจีนได้เข้าเป็นส่วนหนึ่งของระบบสุขภาพสำหรับประเทศไทย มีการคาดการณ์ว่าระบบบริการการแพทย์และสาธารณสุขจะมีความต้องการบุคลากรที่มีความรู้ในศาสตร์การแพทย์แผนจีนในโรงพยาบาลภาครัฐและภาคเอกชน เมื่อประเมินความต้องการบุคลากรดังกล่าวแล้วเห็นว่าหากต้องส่งไปเรียนหรือไปรับการอบรมในต่างประเทศจะเป็นการสูญเสียค่าใช้จ่ายอย่างมาก

+ ดูเพิ่มเติม


การแพทย์แผนจีนบัณฑิต
การแพทย์แผนจีนบัณฑิต

การแพทย์แผนจีนบัณฑิต - 6 ปี

ภาคปกติ (เรียนวันจันทร์-ศุกร์)
• รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ทุกโปรแกรม ทั้งสายวิทย์และสายศิลป์)
• หากมีความรู้ด้านภาษาจีน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ


• นักศึกษาคณะแพทย์แผนจีนของวิทยาลัยเชียงราย จะได้ไปศึกษาและฝึกปฏิบัติงานจริงในโรงพยาบาลด้านการแพทย์แผนจีนที่ Hubei University of chinese Medicine หรือ Tianjin University of Traditional Chinese Medicine ถึง 2 ปีเต็ม
• พิเศษ! หากนักศึกษาสอบวัดระดับภาษาจีน HSK ได้ระดับ 4 ขึ้นไป จะสามารถข้ามไปเรียนชั้นปีที่ 2 พร้อมส่วดลดค่าธรรมเนียมการศึกษาอีกด้วย
• เรียนจบแล้ว สามารถประกอบอาชีพเป็นแพทย์แผนจีน หรือสามารถเปิดคลินิกเองได้
• รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ทั้งสายวิทย์และสายศิลป์)