วิทยาลัยเชียงราย

การร่วมมือระหว่างประเทศ

เกี่ยวกับวิทยาลัย การร่วมมือระหว่างประเทศ

ท่านอธิการบดีวิทยาลัยเชียงราย ดร.อินทร์ จันทร์เจริญ และคณะผู้บริหาร ได้เดินทางไปลงนามความร่วมมือในบันทึกความเข้าใจ(MOU) ณ มหาวิทยาลัยการแพทย์จีนหูเป่ย สาธารณรัฐประชาชนจีน ในวันที่ 20 เมษายน พ.ศ.2559

วิทยาลัยเชียงราย การร่วมมือระหว่างประเทศ

วิทยาลัยเชียงราย - การร่วมมือระหว่างประเทศ

วิทยาลัยเชียงราย - การร่วมมือระหว่างประเทศ

วิทยาลัยเชียงราย - การร่วมมือระหว่างประเทศ