วิทยาลัยเชียงราย

หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร

สนใจสมัครเรียน หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร

นักเรียนที่สนใจสมัครเรียนออนไลน์ สามารถเลือกคณะที่ต้องการสมัครเรียน และกรอกข้อมูลของนักเรียน เพื่อทำการสมัครเรียนค่ะ
เมื่อกรอกใบสมัครเสร็จแล้ว ระบบจะให้นักเรียนดาวน์โหลดเอกสาร "ใบแจ้งการชำระเงินทางธนาคารผ่านระบบ (Teller Payment)" เพื่อทำการชำระค่าสมัครเรียนที่ธนาคาร

หากต้องการศึกษาวิธีการสมัคร และดาวน์โหลดเอกสารการสมัคร คลิกที่นี่

สอบถามเพิ่มเติม LINE: @ChiangraiCollege

ปีการศึกษา ปี 2567 : รับตรง

รับสมัครนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2567 คณะวิศวกรรมศาสตร์

ช่วงการรับสมัคร: 19 ก.ค. 66 - 30 มิ.ย. 67
ปริญญาตรี

คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
รับตรง
รับสมัครนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2567 คณะวิศวกรรมศาสตร์
รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2567
ดูรายละเอียดหลักสูตร
ปริญญาตรี

คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
รับตรง
รับสมัครนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2567 คณะวิศวกรรมศาสตร์
รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2567
ดูรายละเอียดหลักสูตร