วิทยาลัยเชียงราย

Admission Admission Course

Year ปี 2567 : Direct

รับสมัครนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2567 คณะวิศวกรรมศาสตร์

Apply Date: 19 Jul 2023 - 30 Jun 2024
Bachelor Degree

Faculty of Engineering
Mechanical Engineering
Bachelor of Engineering Program
Direct
รับสมัครนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2567 คณะวิศวกรรมศาสตร์
รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2567
View Course Detail
Bachelor Degree

Faculty of Engineering
วิศวกรรมไฟฟ้า
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
Direct
รับสมัครนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2567 คณะวิศวกรรมศาสตร์
รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2567
View Course Detail