วิทยาลัยเชียงราย

ระบบสมัครเรียนออนไลน์

กรุณากรอกข้อมูลของท่าน เพื่อเข้าสู่ระบบสมัครเรียนออนไลน์

เลขที่บัตรประชาชนและเบอร์โทร จะถูกบันทึกเพื่อใช้สำหรับการเข้าสู่ระบบครั้งต่อไป

รูปแบบบัตรประชาชนไม่ถูกต้อง
กรุณากรอกเฉพาะตัวเลข 13 หลักเท่านั้น
รูปแบบเบอร์โทรศัพท์มือถือไม่ถูกต้อง
กรุณากรอกเฉพาะตัวเลข 10 หลักเท่านั้น

ขั้นตอนการสมัครเรียนออนไลน์

กรอกใบสมัครออนไลน์

กรอกใบสมัครออนไลน์

ชำระเงินค่าสมัคร

ชำระเงินค่าสมัคร

แจ้งชำระเงินค่าสมัคร

แจ้งชำระเงินค่าสมัคร

ส่งเอกสารสมัครเรียน

ส่งเอกสารสมัครเรียน

ยินดีต้อนรับสู่การเป็นนักศึกษาใหม่

ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่