วิทยาลัยเชียงราย

หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร

สนใจสมัครเรียน หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร

นักเรียนที่สนใจสมัครเรียนออนไลน์ สามารถเลือกคณะที่ต้องการสมัครเรียน และกรอกข้อมูลของนักเรียน เพื่อทำการสมัครเรียนค่ะ
เมื่อกรอกใบสมัครเสร็จแล้ว ระบบจะให้นักเรียนดาวน์โหลดเอกสาร "ใบแจ้งการชำระเงินทางธนาคารผ่านระบบ (Teller Payment)" เพื่อทำการชำระค่าสมัครเรียนที่ธนาคาร

หากต้องการศึกษาวิธีการสมัคร และดาวน์โหลดเอกสารการสมัคร คลิกที่นี่

สอบถามเพิ่มเติม LINE: @ChiangraiCollege

ปีการศึกษา ปี 2567 : รับตรง

รับสมัครนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2567 คณะบริหารธุรกิจ

ช่วงการรับสมัคร: 19 ก.ค. 66 - 30 มิ.ย. 67
ปริญญาตรี

คณะบริหารธุรกิจ
สาขาบัญชีบัณฑิต
บัญชีบัณฑิต
รับตรง
รับสมัครนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2567 คณะบริหารธุรกิจ
รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2567
ดูรายละเอียดหลักสูตร
ปริญญาตรี

คณะบริหารธุรกิจ
สาขาการตลาด
บริหารธุรกิจบัณฑิต
รับตรง
รับสมัครนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2567 คณะบริหารธุรกิจ
รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2567
ดูรายละเอียดหลักสูตร
ปริญญาตรี

คณะบริหารธุรกิจ
สาขาการจัดการธุรกิจสมัยใหม่
บริหารธุรกิจบัณฑิต
รับตรง
รับสมัครนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2567 คณะบริหารธุรกิจ
รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2567
ดูรายละเอียดหลักสูตร