วิทยาลัยเชียงราย

Admission Admission Course

Year ปี 2567 : Direct

รับสมัครนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2567 คณะบริหารธุรกิจ

Apply Date: 19 Jul 2023 - 30 Jun 2024
Bachelor Degree

Faculty of Business Administration
การบัญชี
บัญชีบัณฑิต 4 ปี ภาคปกติ (เรียนจันทร์ - ศุกร์)
Direct
รับสมัครนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2567 คณะบริหารธุรกิจ
รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2567
View Course Detail
Bachelor Degree

Faculty of Business Administration
การตลาด
บริหารธุรกิจบัณฑิต 4 ปี ภาคปกติ (เรียนจันทร์ - ศุกร์)
Direct
รับสมัครนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2567 คณะบริหารธุรกิจ
รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2567
View Course Detail
Bachelor Degree

Faculty of Business Administration
การจัดการธุรกิจสมัยใหม่
บริหารธุรกิจบัณฑิต 4 ปี
Direct
รับสมัครนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2567 คณะบริหารธุรกิจ
รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2567
View Course Detail