วิทยาลัยเชียงราย

หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร

สนใจสมัครเรียน หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร

นักเรียนที่สนใจสมัครเรียนออนไลน์ สามารถเลือกคณะที่ต้องการสมัครเรียน และกรอกข้อมูลของนักเรียน เพื่อทำการสมัครเรียนค่ะ
เมื่อกรอกใบสมัครเสร็จแล้ว ระบบจะให้นักเรียนดาวน์โหลดเอกสาร "ใบแจ้งการชำระเงินทางธนาคารผ่านระบบ (Teller Payment)" เพื่อทำการชำระค่าสมัครเรียนที่ธนาคาร

หากต้องการศึกษาวิธีการสมัคร และดาวน์โหลดเอกสารการสมัคร คลิกที่นี่

สอบถามเพิ่มเติม LINE: @ChiangraiCollege

ปีการศึกษา ปี 2563 : รับตรง

รับสมัครนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2563

ช่วงการรับสมัคร: 21 ส.ค. 62 - 30 มิ.ย. 63
ปริญญาตรี

คณะบริหารธุรกิจ
สาขาการบัญชี
บัญชีบัณฑิต
รับตรง
รับสมัครนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2563
รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563
ดูรายละเอียดหลักสูตร
ปริญญาตรี

คณะบริหารธุรกิจ
สาขาการจัดการทั่วไป
บริหารธุรกิจบัณฑิต
รับตรง
รับสมัครนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2563
รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563
ดูรายละเอียดหลักสูตร
ปริญญาตรี

คณะบริหารธุรกิจ
สาขาการตลาดดิจิทัล
บริหารธุรกิจบัณฑิต
รับตรง
รับสมัครนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2563
รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563
ดูรายละเอียดหลักสูตร
ปริญญาตรี

คณะบริหารธุรกิจ
สาขาการจัดการธุรกิจสุขภาพ
บริหารธุรกิจบัณฑิต
รับตรง
รับสมัครนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2563
รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563
ดูรายละเอียดหลักสูตร