วิทยาลัยเชียงราย

หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร

สนใจสมัครเรียน หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร

นักเรียนที่สนใจสมัครเรียนออนไลน์ สามารถเลือกคณะที่ต้องการสมัครเรียน และกรอกข้อมูลของนักเรียน เพื่อทำการสมัครเรียนค่ะ
เมื่อกรอกใบสมัครเสร็จแล้ว ระบบจะให้นักเรียนดาวน์โหลดเอกสาร "ใบแจ้งการชำระเงินทางธนาคารผ่านระบบ (Teller Payment)" เพื่อทำการชำระค่าสมัครเรียนที่ธนาคาร

หากต้องการศึกษาวิธีการสมัคร และดาวน์โหลดเอกสารการสมัคร คลิกที่นี่

สอบถามเพิ่มเติม LINE: @ChiangraiCollege

ปีการศึกษา ปี 2564 : รับตรง

รับสมัครนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2564 คณะสาธารณสุขศาสตร์

ช่วงการรับสมัคร: 3 ส.ค. 63 - 30 มิ.ย. 64
ปริญญาตรี

คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
รับตรง
รับสมัครนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2564 คณะสาธารณสุขศาสตร์
รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564
ดูรายละเอียดหลักสูตร