วิทยาลัยเชียงราย

ร่วมงานกับเรา

เกี่ยวกับวิทยาลัย ร่วมงานกับเรา

รับสมัครบุคคล ตำแหน่งอาจารย์บริหารการศึกษา

ดาวน์โหลดใบสมัครงาน
ตำแหน่งงาน รับสมัครบุคคล ตำแหน่งอาจารย์บริหารการศึกษา
หน่วยงาน วิทยาลัยเชียงราย
จำนวนที่รับสมัคร 1 อัตรา
วุฒิการศึกษา 1. ตำแหน่งอาจารย์บริหารการศึกษา (ระดับปริญญาเอก) 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
- จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาครุศาสตร์บัณฑิต
- จบการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาบริหารการศึกษา
- จบการศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาบริหารการศึกษา
หากมีประสบการณ์สอน และงานวิจั
อื่นๆ 2566
เปิดรับสมัคร 2566