วิทยาลัยเชียงราย

Work with Us

About Us Work with Us

รับสมัครบุคคล ตำแหน่งอาจารย์บริหารการศึกษา

Job Application Form
Job Title รับสมัครบุคคล ตำแหน่งอาจารย์บริหารการศึกษา
Department Chiangrai College
Positions 1 Positions
Education 1. ตำแหน่งอาจารย์บริหารการศึกษา (ระดับปริญญาเอก) 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
- จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาครุศาสตร์บัณฑิต
- จบการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาบริหารการศึกษา
- จบการศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาบริหารการศึกษา
หากมีประสบการณ์สอน และงานวิจั
Others 2566
Opening Date 02 June 2023