วิทยาลัยเชียงราย

ข่าว & กิจกรรม

เกี่ยวกับวิทยาลัย ข่าว & กิจกรรม พิธีีไหว้วันตรุษจีน

พิธีีไหว้วันตรุษจีน

คณะแพทย์ตะวันออก วิทยาลัยเชียงราย

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562  คณะแพทย์ตะวันออก วิทยาลัยเชียงราย ได้ทำพิธีไหว้เนื่องในวันตรุษจีน

โดยมี รศ.ดร.วีรพันธุ์  ศิริฤทธิ์ เป็นประธานในการทำพิธีไห้วตรุษจีน