วิทยาลัยเชียงราย

News & Activities

About Us News & Activities พิธีไหว้วันตรุษจีน

พิธีไหว้วันตรุษจีน

Faculty of Oriental Medicine Chiangrai College

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562  คณะแพทย์ตะวันออก วิทยาลัยเชียงราย ได้ทำพิธีไหว้เนื่องในวันตรุษจีน

โดยมี รศ.ดร.วีรพันธุ์  ศิริฤทธิ์ เป็นประธานในการทำพิธีไห้วตรุษจีน