วิทยาลัยเชียงราย

ข่าว & กิจกรรม

เกี่ยวกับวิทยาลัย ข่าว & กิจกรรม วันพยาบาลแห่งชาติ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

วันพยาบาลแห่งชาติ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเชียงราย

            ผู้บริหารและคณาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเชียงราย นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติอาภา ตั้งค้าวานิช  รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา  อาจารย์ ดร.นฏกร อิตุพร ผู้ช่วยคณบดีงานทำนุบำรุง ศิลปะ วัฒนธรรม และพัฒนาอัตลักษณ์   อาจารย์ธนัยรัตน์ และอาจารย์วรวรรณ สุภาตา อาจารย์ประจำคณะพยาบาลศาสตร์  ร่วมวางพานพุ่มสักการะสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี ณ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๕