วิทยาลัยเชียงราย

News & Activities

About Us News & Activities วันพยาบาลแห่งชาติ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

วันพยาบาลแห่งชาติ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

Faculty of Nursing Chiangrai College

            ผู้บริหารและคณาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเชียงราย นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติอาภา ตั้งค้าวานิช  รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา  อาจารย์ ดร.นฏกร อิตุพร ผู้ช่วยคณบดีงานทำนุบำรุง ศิลปะ วัฒนธรรม และพัฒนาอัตลักษณ์   อาจารย์ธนัยรัตน์ และอาจารย์วรวรรณ สุภาตา อาจารย์ประจำคณะพยาบาลศาสตร์  ร่วมวางพานพุ่มสักการะสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี ณ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๕