วิทยาลัยเชียงราย

ข่าว & กิจกรรม


วันพยาบาลแห่งชาติ

คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเชียงราย

คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเชียงราย นำโดย อ.พรพิมล กรกฏกำจร และนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่  3 ร่วมวางพานพุ่มสักการะสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนี เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ 21 ตุลาคม      ณ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์