วิทยาลัยเชียงราย

News & Activities

About Us News & Activities วันพยาบาลแห่งชาติ

วันพยาบาลแห่งชาติ

Faculty of Nursing Chiangrai College

คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเชียงราย นำโดย อ.พรพิมล กรกฏกำจร และนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่  3 ร่วมวางพานพุ่มสักการะสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนี เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ 21 ตุลาคม      ณ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์