วิทยาลัยเชียงราย

ข่าว & กิจกรรม

เกี่ยวกับวิทยาลัย ข่าว & กิจกรรม เรื่อง เลื่อนกำหนดวันพิธีประสาทปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยเชียงราย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ถึง ปีการศึกษา ๒๕๖๒

เรื่อง เลื่อนกำหนดวันพิธีประสาทปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยเชียงราย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ถึง ปีการศึกษา ๒๕๖๒