วิทยาลัยเชียงราย

เครื่องแบบนักศึกษาถูกต้อง ตามระเบียบวิทยาลัยเชียงราย

Around CRC Uniform & Rules