วิทยาลัยเชียงราย

Interested in working with Chiangrai College

About Us Work with Us

Please download the Job Application Form, and fill in the details.
Send to Email: career@crc.ac.th

Otherwise, you can apply by yourself at
Chiangrai College
199 Moo 6, Thumbol Pa O Don Chai, Aumpher Muang, Chiangrai 57000
For more information, please call 053-170-331-2

Job Application Form

Vacancy at Chiangrai College

Job Title Department Positions Closing Date  
ด่วน! รับสมัครบุคคลตำแหน่ง อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาด 1 อัตรา Chiangrai College 1 Positions View Detail »
Job Title Department Positions Closing Date  
ด่วน! รับสมัครบุคคลตำแหน่ง อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมเครื่องกล Chiangrai College 1 Positions View Detail »