วิทยาลัยเชียงราย

ข่าว & กิจกรรม

เกี่ยวกับวิทยาลัย ข่าว & กิจกรรม รับสมัครนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2562 ระบบสอบตรง

รับสมัครนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2562 ระบบสอบตรง

คณะพยาบาลศาสตร์ รับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2562 ระบบสองตรง 

คุณสมบัติผู้สมัคร

• รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 (สายวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์)

• เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 16-35 ปี

• ส่วนสูง 150 เซนติเมตร ขึ้นไป

• น้ำหนัก 40 กิโลกรัม ขึ้นไป

• รับนักศึกษาไทย หรือนักศึกษาต่างชาติที่เข้าใจภาษาไทยได้อย่างดี

รับสมัครวันนี้ -19 มิถุนายน 2562   สอบวันที่ 20 มิถุนายน 2562