วิทยาลัยเชียงราย

ข่าว & กิจกรรม

เกี่ยวกับวิทยาลัย ข่าว & กิจกรรม ศึกษาดูงานวันที่ 3 เยี่ยมโรงพยาบาล Yunmeng Hospital of Traditional Chinese Medicine

ศึกษาดูงานวันที่ 3 เยี่ยมโรงพยาบาล Yunmeng Hospital of Traditional Chinese Medicine

คณะแพทย์ตะวันออก วิทยาลัยเชียงราย

คณาอาจารย์ คณะแพทย์ตะวันออก วิทยาลัยเชียงราย ศึกษาดูงานวันที่ 3 ช่วงบ่าย เข้าเยี่ยมโรงพยาบาล Yunmeng Hospital of Traditional Chinese Medicine (云梦县中医院)