วิทยาลัยเชียงราย

ข่าว & กิจกรรม

เกี่ยวกับวิทยาลัย ข่าว & กิจกรรม "สักทองเกมส์" วิทยาลัยเชียงราย

"สักทองเกมส์" วิทยาลัยเชียงราย

ภาพงานกีฬาภายใน "สักทองเกมส์" ที่วิทยาลัยเชียงราย เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2561 เพื่อสานความสัมพันธ์ และก่อให้เกิดความสามัคคีของนักศึกษาในวิทยาลัยค่ะ