วิทยาลัยเชียงราย

ข่าว & กิจกรรม

เกี่ยวกับวิทยาลัย ข่าว & กิจกรรม รับสมัครนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2562 ระบบสอบตรง

รับสมัครนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2562 ระบบสอบตรง

คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเชียงราย

คณะพยาบาลศาสตร์ รับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2562 ระบบสองตรง 

คุณสมบัติผู้สมัคร

• รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 (สายวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์)
• เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 16-35 ปี
• ส่วนสูง 150 เซนติเมตร ขึ้นไป
• น้ำหนัก 40 กิโลกรัม ขึ้นไป
• รับนักศึกษาไทย หรือนักศึกษาต่างชาติที่เข้าใจภาษาไทยได้อย่างดี

รับสมัครวันนี้ - 23 พฤษภาคม 2562   สอบวันที่ 25 พฤษภาคม 2562