วิทยาลัยเชียงราย

ข่าว & กิจกรรม

เกี่ยวกับวิทยาลัย ข่าว & กิจกรรม ขอเชิญร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 รุ่นที่ 9

ขอเชิญร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 รุ่นที่ 9

คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเชียงราย

ขอเชิญร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 พิธีมอบเข็มสำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2561 วันพุธที่ 20 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 - 10.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติ