วิทยาลัยเชียงราย

ข่าว & กิจกรรม

เกี่ยวกับวิทยาลัย ข่าว & กิจกรรม คณะพยาบาลศาสตร์ วางพานพุ่มถวายสักการะ "เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ"

คณะพยาบาลศาสตร์ วางพานพุ่มถวายสักการะ "เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ"

คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเชียงรายเนื่องในวันที่ 21 ตุลาคม
เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพ ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

คณะรัฐมนตรีมีมติให้วันดังกล่าวเป็นวันพยาบาลแห่งชาติ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน
คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเชียงราย นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์ เงินทอง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ตัวแทนคณาจารย์ และนักศึกษาพยาบาล
วางพานพุ่มถวายสักการะ ณ ห้องโถงสมเด็จย่า คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเชียงราย


พร้อมกันนี้ได้มอบใบประกาศเกียรติคุณอาจารย์พยาบาลดีเด่น

เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2566
โดยมีรายนามต่อไปนี้

อาจารย์ อภิชาติ  ใจใหม่
อาจารย์พยาบาลดีเด่น  ประจำปี 2566


อาจารย์ ดุษฎี  ก้อนอาทร
อาจารย์พยาบาลดีเด่น  ประจำปี 2566
ชมประมวลภาพได้ที่นี่