วิทยาลัยเชียงราย

ข่าว & กิจกรรม

เกี่ยวกับวิทยาลัย ข่าว & กิจกรรม วิทยาลัยเชียงราย คณะพยาบาลศาสตร์จัดพิธีรับใบประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2565

วิทยาลัยเชียงราย คณะพยาบาลศาสตร์จัดพิธีรับใบประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2565


วัน ศุกร์ ที่ 25 เดือน สิงหาคม 2566
วิทยาลัยเชียงราย คณะพยาบาลศาสตร์จัดพิธีรับใบประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล

ประจำปีการศึกษา 2565
ณ ห้องประชุมชั้น 6 วิทยาลัยเชียงราย

 

 

เริ่มพิธีคณาจารย์ แขกผู้มีเกียรติ และผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล เข้าห้องประชุม

จากนั้นเพลงมาร์ชวิทยาลัยเชียงรายบรรเลงขึ้น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อินทร์ จันเจริญ อธิการบดี พร้อมด้วย รองอธิการบดี คณาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ เข้าสู่ห้องพิธี อธิการบดีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

เวลาต่อมา อาจารย์ธนัยรัตน์ ชัยศิริภูวดล ประธานโครงการ กล่าวรายงานแก่ประธาน

จากนั้น  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อินทร์ จันเจริญ อธิการบดี มอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 

พร้อมด้วย รองอธิการบดี คณบดี และคณาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ กลัดช่อดอกไม้แสดงความยินดี
  
  

จากนั้นประธานมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาดีเด่นทั้ง 3 ด้าน 
ต่อด้วยกล่าวให้โอวาทแก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อินทร์ จันเจริญ อธิการบดีวิทยาลัยเชียงราย 

ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาลกล่าวคำปฏิญาณ เป็นอันเสร็จพิธีมอบใบประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2565
ผู้บริหาร คณาจารย์ แขกผู้มีเกียรติ และผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล ถ่ายภาพหมู่ ร่วมกัน

วิทยาลัยเชียงราย ขอแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล กับความภาคภูมิใจในวันนี้ 
ขอให้ใช้ความรู้ที่นักศึกษาได้รับ นำกลับไปใช้พัฒนาอาชีพให้ก้าวหน้าและเจริญ ยิ่งๆ ขึ้นไป


ชมประมวลภาพวันที่ 24 สิงหาคม 2566 ได้ที่นี่
ชมประมวลภาพวันที่ 25 สิงหาคม 2566 ได้ที่นี่