วิทยาลัยเชียงราย

ข่าว & กิจกรรม

เกี่ยวกับวิทยาลัย ข่าว & กิจกรรม วิทยาลัยเชียงราย ร่วมสืบสานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา

วิทยาลัยเชียงราย ร่วมสืบสานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา

วิทยาลัยเชียงราย
ร่วมสืบสานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา
ตามโครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๖
ณ สวนตุงและโคมนครเชียงราย


โดยองค์ประกอบขบวนแห่ต้นเทียนพรรษา วิทยาลัยเชียงราย มีดังนี้

วิทยาลัยเชียงรายจัดทำต้นเทียนพรรษาและองค์ประกอบภายใต้แนวคิด "ป่าหิมพานต์"  ป่าที่ปรากฎในตำนานพระเวสสันดรชาดก
โดยต้นเทียนพรรษาเป็นสัญลักษณ์แทนเทือกเขาไกรลาสเขาที่ประเสริฐสุดในบรรดาภูเขาในป่าหิมพานต์ ลวดลายหลักบนต้นเทียนพรรษา
ตกแต่งด้วยลายกนกดอกพุดซ้อน มีปลาอานนท์ถวายดอกบัวเป็นพุทธบูชาแด่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าในปางห้ามญาติ
องค์ประกอบบนรถขบวนประกอบด้วย ปักษาวายุภักษ์หรือนกการเวกหันหน้าไปยังเขาไกรลาสเพื่อถวายดอกบัวเป็นพุทธบูชา
พญานาค นกยูง และดอกไม้นานาพรรณในป่าหิมพานต์ที่ได้แรงบันดาลใจมาจากภาพวาดของ อาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์
ใช้ลวดลายไทยตกแต่งโดยรอบรถขบวนสำหรับด้านหน้าของรถขบวนมีนางวิสาขามหาอุบาสิกาถวายผ้าอาบน้ำฝนแด่พระโคตมพุทธเจ้า

 

รูปขบวน ประกอบด้วย

  • ป้ายวิทยาลัยเชียงราย

  • เครื่องสักการะล้านนา ได้แก่ ต้นดอก ต้นผึ้ง ต้นเทียน หมากสุ่ม และหมากเข็ง

  • ขบวนผ้าอาบน้ำฝน

  • ขบวนตุง ขบวนช่างฟ้อนและนักดนตรีในการฟ้อน "ถิ้งบ้อง" 

  • และขบวนคณะศรัทธาซึ่งเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ ของวิทยาลัยเชียงราย

ดร.นฎกร อิตุพร
หัวหน้าฝ่ายกิจการนักศึกษาและทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม
ผู้เรียบเรียง

ชมประมวลภาพได้ที่นี่
ชมวีดีทัศน์ได้ที่นี่