วิทยาลัยเชียงราย

ข่าว & กิจกรรม

เกี่ยวกับวิทยาลัย ข่าว & กิจกรรม วิทยาลัยเชียงราย จัดพิธีลงนามถวายพระพรในหลวง

วิทยาลัยเชียงราย จัดพิธีลงนามถวายพระพรในหลวง

พิธีถวายราชดุดีเฉลิมพระเกียรติเฉลิมพระชนมพรรษา

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ
มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันพฤหัสบดี ที่ 27 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.00 – 09.00 น.
ณ โถงห้องสมเด็จย่า อาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยเชียงราย


วิทยาลัยเชียงราย จัดพิธีลงนามถวายพระพรในหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปี 2566

 • ประธานในพิธี ผศ.ดร.วีรพันธุ์  ศิริฤทธิ์
  เดินทางมาถึงบริเวณพิธีเพื่อถวายเครื่องราชสักการะและเปิดกรวยดอกไม้

 • ประธานในพิธีอ่านอาเศียรวาทถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

 • ประธานในพิธี ผู้บริหาร คณาจารย์ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงสดุดีมหาราชา

 • ประธานในพิธีลงนามถวายพระพร
 • ผู้บริหาร คณบดี ลงนามถวายพระพรตามลำดับ
  คณบดีคณะบริหารธุรกิจ
  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
  คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
  คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์
  คณบดีคณะแพทย์ตะวันออก
  ผู้บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธนเชียงรายไทย-เยอรมัน

 • เสร็จพิธี

   

ชมประมวลภาพได้ที่นี่