วิทยาลัยเชียงราย

ข่าว & กิจกรรม

เกี่ยวกับวิทยาลัย ข่าว & กิจกรรม เปิดรับสมัคร ป.บัณฑิต 2566

เปิดรับสมัคร ป.บัณฑิต 2566

บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยเชียงราย

บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยเชียงราย

รับสมัคร  ป.บัณฑิต 2566

 

สามารถสมัครได้ตนเอง ได้ที่ บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยเชียงราย

สมัครออนไลน์ได้ที่   https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfnvuXC_SwNpm3zBAMitKkfh8BvpyYu6U8jr5645GOiU5oWvw/viewform