วิทยาลัยเชียงราย

ข่าว & กิจกรรม

เกี่ยวกับวิทยาลัย ข่าว & กิจกรรม คณะสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาลัยเชียงราย จัดพิธีมอบเข็มวิทยฐานะแก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 และพิธีมอบเสื้อกาวน์นักศึกษาปี 2 ประจำปีการศึกษา 2565

คณะสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาลัยเชียงราย จัดพิธีมอบเข็มวิทยฐานะแก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 และพิธีมอบเสื้อกาวน์นักศึกษาปี 2 ประจำปีการศึกษา 2565

คณะสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาลัยเชียงราย

วันที่ 7 มีนาคม 2566   คณะสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาลัยเชียงราย จัดพิธีมอบเข็มวิทยฐานะแก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 และพิธีมอบเสื้อกาวน์นักศึกษาปี 2 ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงความยินดีแก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่ใกล้จะสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต และเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ที่กำลังจะออกฝึกปฏิบัติสาธารณสุขชุมชนครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุม 9101 อาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยเชียงราย