วิทยาลัยเชียงราย

ข่าว & กิจกรรม

เกี่ยวกับวิทยาลัย ข่าว & กิจกรรม รับสมัครบุคคล ตำแหน่งเจ้าหน้าที่กิจการนักศึกษา จำนวน 1 อัตรา

รับสมัครบุคคล ตำแหน่งเจ้าหน้าที่กิจการนักศึกษา จำนวน 1 อัตรา

สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่  http://www.crc.ac.th/th/about-us/work-with-us