วิทยาลัยเชียงราย

ข่าว & กิจกรรม

เกี่ยวกับวิทยาลัย ข่าว & กิจกรรม ประกาศวิทยาลัยเชียงราย

ประกาศวิทยาลัยเชียงราย

ประกาศวิทยาลัยเชียงราย 

หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 1 ปี  (P.N.) ประจำปีการศึกษา 2565  ได้ปิดรับสมัครแล้ว 

เนื่องจากมีผู้สมัครเรียนในหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 1 ปี  (P.N.)เต็มจำนวนการับสมัครแล้ว