วิทยาลัยเชียงราย

ข่าว & กิจกรรม

เกี่ยวกับวิทยาลัย ข่าว & กิจกรรม ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะการวิจัยทางการพยาบาล ประจำปี 2565

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะการวิจัยทางการพยาบาล ประจำปี 2565

คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเชียงราย

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะการวิจัยทางการพยาบาล ประจำปี 2565 

คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเชียงราย

เรื่อง การพัฒนาเครื่องมือสำหรับการวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ  ผ่านระบบ Zoom (จำนวนจำกัด)

วันศุกร์ที่ 8 เมษายน  2565  และ  วันจันทร์ที่  11 พฤษภาคม 2565   เวลา 08.00-17.00 น.


   ปีนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรชื่อดัง

  •  รศ.ดร.สุจิตรา เทียนสวัสดิ์   อาจารย์พิเศษและผู้ทรงคุณวุฒิ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


    ค่าลงทะเบียนบุคคลทั่วไปและบุคลากรวิทยาลัยเชียงราย 600 บาท

    ศิษย์เก่าคณะพยาบาลศาสตร์ 400 บาท

* ลงทะเบียนได้ถึงวันที่ 4 เมษายน 2565 เท่านั้น *

* หน่วยการศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์ (CNEU) กำลังดำเนินการ *

สนใจสมัคร https://forms.gle/hGqexxedSekza28R9