วิทยาลัยเชียงราย

ข่าว & กิจกรรม

เกี่ยวกับวิทยาลัย ข่าว & กิจกรรม พิธีมอบเกียรติบัตร ให้กับบุคคลต้นแบบ ในโครงการวิทยาลัยคนดี มีคุณธรรม วิทยาลัยเชียงราย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓-๒๕๖๔

พิธีมอบเกียรติบัตร ให้กับบุคคลต้นแบบ ในโครงการวิทยาลัยคนดี มีคุณธรรม วิทยาลัยเชียงราย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓-๒๕๖๔

                เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2564  ได้มีพิธีมอบเกียรติบัตร ให้กับบุคคลต้นแบบ ในโครงการวิทยาลัยคนดี มีคุณธรรม วิทยาลัยเชียงราย  ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓-๒๕๖๔    คัดเลือกโดยคณะกรรมการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมวิทยาลัยเชียงราย   โดยมี ผศ.งามนิตย์  ราชกิจ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นประธานกล่าวรายงานในการมอบเกียรติบัตรในครั้งนี้ พร้อมทั้ง ผศ.ดร.อินทร์  จันทร์เจริญ อธิการบดีวิทยาลัยเชียงราย เป็นผู้มอบเกียรติบัตรแก่นักศึกษาที่ได้รับรางวัล และกล่าวแสดงความยินดีแก่นักศึกษา ดังมีรายนามต่อไปนี้