วิทยาลัยเชียงราย

ข่าว & กิจกรรม


วันพยาบาลสากล

คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเชียงราย

สภาการพยาบาลระหว่างประเทศ (International Council of Nurse: ICN) กำหนดให้ วันที่ 12 พฤษภาคมของทุกปี เป็นวันพยาบาลสากล เพื่อเป็นการสดุดีและเชิดชูคุณงามความดีของ มิสฟลอเรนซ์ ไนติงเกล ผู้ก่อกำเนิดวิชาชีพการพยาบาลและเป็นผู้ที่ทำคุณประโยชน์อย่างมากมายให้แก่มวลมนุษย์ โดยในปี 2564 ได้กำหนดหัวข้อสำหรับวันพยาบาลสากลว่า Nurses: a voice to lead - a vision for future healthcare แปลว่า พยาบาล: เสียงแห่งพลังนำวิสัยทัศน์สู่การดูแลสุขภาพในอนาคต