วิทยาลัยเชียงราย

ข่าว & กิจกรรม

เกี่ยวกับวิทยาลัย ข่าว & กิจกรรม เปิดรับสมัคร ป บัณฑิต ปีการศึกษา 2564

เปิดรับสมัคร ป บัณฑิต ปีการศึกษา 2564

บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยเชียงราย

เปิดรับสมัครประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู
1.ค่าเทอมตลอดหลักสูตร 40,000 บาท
ในการสมัครท่านตัองชำระ
- ชำระค่ายืนยันสิทธิ์ 2000 บาท
- ค่าสมัคร 500 บาท
ค่าเทอม ครั้งแรก 20,000 บาท (ชำระระหว่างวันที่ 1-5 มิถุนายน 2564)
รวมชำระครั้งแรก 22,500 บาท (ค่ายืนยันสิทธิ์ 2,000 บาท จะนำไปหักในค่าเทอมครั้งที่ 2)
*หากผู้สมัครสละสิทธิ์วิทยาลัยจะไม่คืนเงินให้ในทุกกรณี*
2. สอบถามเพิ่มเติม โทร 0905196389 อ.แจน

ผู้สนใจสามารถ กรอกใบสมัครตามลิงค์นี้ ;

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd7aWE16jkC2OQnbnSlLuntem0Oen7uodCtThz-xUuPKTzu4Q/viewform