วิทยาลัยเชียงราย

ข่าว & กิจกรรม

เกี่ยวกับวิทยาลัย ข่าว & กิจกรรม ภาพกิจกรรมการศึกษาดูงานของนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่โรงงานอุตสาหกรรมท่อน้ำไทยจำกัดและโรงงานผลิตรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้า

ภาพกิจกรรมการศึกษาดูงานของนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่โรงงานอุตสาหกรรมท่อน้ำไทยจำกัดและโรงงานผลิตรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้า

คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาลัยเชียงราย

ภาพกิจกรรมของคณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาลัยเชียงราย ได้จัดกิจกรรมศึกษาดูงาน ในวันที่ 26 สิงหาคม 2563 เวลา 08.00-17.00 น. 

ณ โรงงานอุตสาหกรรมท่อน้ำไทย จำกัด นิคมอุตสาหกรรมลำพูน จังหวัดลำพูน และ โรงงานผลิตรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้า จังหวัดเชียงใหม่ 

โดย อ.ดำรงค์ศักดิ์ วงศ์ตา นำทีมคณาจารย์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3-4 สาขาวิศวกรรมเครื่องกล และ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว