วิทยาลัยเชียงราย

ข่าว & กิจกรรม

เกี่ยวกับวิทยาลัย ข่าว & กิจกรรม เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563 เรียนวันจันทร์ - ศุกร์ ที่ วิทยาลัยเชียงราย จ.เชียงราย

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563 เรียนวันจันทร์ - ศุกร์ ที่ วิทยาลัยเชียงราย จ.เชียงราย

คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาลัยเชียงราย

คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาลัยเชียงราย เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563

เปิดสอน 2 สาขาวิชา 1.วิศวกรรมไฟฟ้า 2.วิศวกรรมเครื่องกล

หลักสูตร 4 ปี รับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ม.6 ทุกสายการเรียน และ ปวช. ทุกแผนกการเรียน

หลักสูตร 3 ปี รับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไป

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 30 มิถุยายน 2563 ได้ 2 ช่องทาง

1.ผ่านระบบออนไลน์ http://www.crc.ac.th/th/admission/admission-course/Engineer

2.สมัครด้วยตนเอง ที่ วิทยาลัยเชียงราย ทุกวัน เวลา 08.00 น. - 16.00 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)