วิทยาลัยเชียงราย

ข่าว & กิจกรรม

เกี่ยวกับวิทยาลัย ข่าว & กิจกรรม ภาพกิจกรรรม งานฮับน้องม่วนใจ๋ สู่สายใยสายรหัส

ภาพกิจกรรรม งานฮับน้องม่วนใจ๋ สู่สายใยสายรหัส

คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเชียงราย

วันที่ 1 สิงหาคมที่ผ่านมา สโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเชียงราย ได้จัดกิจกรรม "ฮับน้องม่วนใจ๋ สู่สายใยสายรหัส"

โดยมี อ.ทรงวุฒิ สังข์บุญ เป็นที่ปรึกษา เพื่อสานสัมพันธ์ระหว่างพี่กับน้อง

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมประกวดดาว-เดือนคณะฯ และการแสดงจากชมรมดนตรีสากล คณะพยบาลศาสตร์ วิทยาลัยเชียงราย

ดาวเดือนคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2562