วิทยาลัยเชียงราย

ข่าว & กิจกรรม


กิจกรรม CPR Challenge

คณะสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาลัยเชียงราย

คระสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาลัยเชียงราย ได้เข้าร่วม กิจกรรม CPR Challenge กับ Street Hero Project ร่วมสร้างสถิติประเทศไทยด้วยการทำ CPR พร้อมกันในวันเดียวมากที่สุด ทั่วทั้งประเทศ ในวันที่ 21 ก.พ. 2561