วิทยาลัยเชียงราย

International Cooperation

About Us International Cooperation

ท่านอธิการบดีวิทยาลัยเชียงราย ดร.อินทร์ จันทร์เจริญ และคณะผู้บริหาร ได้เดินทางไปลงนามความร่วมมือในบันทึกความเข้าใจ(MOU) ณ มหาวิทยาลัยการแพทย์จีนหูเป่ย สาธารณรัฐประชาชนจีน ในวันที่ 20 เมษายน พ.ศ.2559

Chiangrai College - International Cooperation

Chiangrai College - International Cooperation

Chiangrai College - International Cooperation

Chiangrai College - International Cooperation