วิทยาลัยเชียงราย

ปฏิทินการศึกษา

เกี่ยวกับวิทยาลัย ปฏิทินการศึกษา ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

2 ม.ค. 67 เวลา 8.00 - 16.00 น.